Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Gör din röst hörd

Som deltagare i projekten inom Skapande skola är dina synpunkter ovärderliga! Din åsikt behövs för att planera, organisera, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.

Ta gärna för vana att direkt efter genomfört projekt gå in i webbenkäten och fylla i en utvärdering.

Vilka skall göra en utvärdering?

Alla deltagares synpunkter är viktiga. Barnen/ klassens likväl som personalens så som lärare/ pedagog eller dem som deltagit med gruppen.

Hur gör man?

Du som lärare/ pedagog kan gemensamt med klassen/ gruppen fylla i utvärderingen genom att visa den för eleverna via projektor och samla i synpunkter som skrivs in direkt. Det kan ta 5-10 minuter. Elevernas/ barnen synpunkter kan också samlas in genom en samling/ett klassråd eller genom elevråd vartefter du som lärare/ pedagog fyller i en utvärdering.

Har du som lärare/ pedagog ytterligare synpunkter specifikt ur ditt perspektiv som inte ryms med eleverna/ barnens kan du också lämna dem separat i en egen utvärdering

Som kulturombud får du också gärna fylla i en utvärdering för att lämna synpunkter

Länk till utvärderingen

Kontaktuppgifter

Samordnare Skapande skola
Johanna Heissenberger
Telefon: 0176–284 13 2
E-post: johanna.heissenberger@norrtalje.se

Senast ändrad: 2023-02-02