Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Handlingsplan för Skapande Skola

 • Producenten för Skapande Skola (anställd av Norrtälje Kommun) samordnar en gemensam ansökan för alla skolors räkning i kommunen. Detta för att säkerställa att alla skolor erbjuds konstnärliga insatser i samklang med LG 11.
 • Alla elever skall erbjudas minst ett obligatoriskt kulturutbud per läsår.
 • Alla friskolor i kommunen omfattas av det obligatoriska erbjudandet.
 • Erbjudandet ges till elever från förskoleklass till och med årskurs 9.
 • Varje årskurs har ett konstnärligt tema/konstform fastställt i en långsiktig plan. Efter 10 år i grundskolan har varje elev på så sätt mött och deltagit i en mängd olika konstnärliga uttryck.
 • Särskolans elever och andra specialklasser som exempelvis introduktionsklasser för nyanlända ska ha möjlighet till anpassade projekt.
 • De obligatoriska projekten skall involvera eleverna i eget skapande.
 • Ämnesintegrering skall uppmuntras i projektplaneringen.
 • Producenten för Skapande Skola lägger fram projektidéer med hög kvalitet som
 • överensstämmer med elevernas och lärarnas önskemål.
 • Eleverna ska beredas möjligheter till inflytande och delaktighet i planeringen.
 • Handlingsplanen, kulturinsatserna, urval - och utvärderingsprocesser utvärderas och utvecklas i samråd med lärare och elever på återkommande kulturombuds- och elevträffar.
 • I samband med varje utfört evenemang och projekt skall även en skriftlig utvärdering skickas ut till berörda lärare, elever och artister.
 • Lokala artister och konstnärer engageras för att styrka långsiktig samverkan mellan skolan och det lokala kulturlivet.
 • Norrtälje kommuns särart som kulturbygd finns i utbudet i samarbete med lokala museer och hembygdsgårdar.


Tema / konstform i olika årskurser

F-klass
Dans och rytmik
Åk 1
Litteratur/drama
Åk 2
Musik
Åk 3
Kulturarv
Åk 4
Dans
Åk 5
Konst/bild
Åk 6
Film/drama
Åk 7
Dans/nycirkus
Åk 8
Litteratur/drama
Åk 9
Foto/film

Till Grundskola och fritidshem
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.