Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Handlingsplan för Skapande Skola

Handlingsplanen för Skapande skola revideras årligen av skolornas kulturombud och samordnaren för Skapande skola.

Skapande skola

Handlingsplan för Skapande Skola i Norrtälje kommun

Handlingsplanen upprättades av chefen för Roslagens kulturskola, Barn- och utbildningsförvaltningen och kultursekreteraren på Kultur- och fritid 2009. Den revideras varje år av samordnaren för Skapande skola i samråd med kulturombud och elevrepresentanter från skolor i kommunen. Senast reviderad på kulturombudsträffen 20180508. 

 Samordnaren för Skapande Skola (anställd av Norrtälje Kommun) sammanställer en gemensam ansökan till Kulturrådet för alla skolors räkning i kommunen, kommunala samt friskolor. Detta för att säkerställa att alla skolor erbjuds konstnärliga insatser i samklang med LG 11.

 • Alla elever skall erbjudas minst ett obligatoriskt kulturprojekt inom Skapande skola per läsår. En anmälan skickas ut till skolornas rektorer på våren inför kommande läsår. Rektor tackar via den ja eller nej till skolans deltagande i Skapande skola.
 • Alla friskolor i kommunen omfattas av det obligatoriska erbjudandet.
 • Erbjudandet ges till elever från förskoleklass till och med årskurs 9.
 • Varje årskurs har ett konstnärligt tema/konstform fastställt i en långsiktig plan. Efter 10 år i grundskolan har varje elev på så sätt mött och deltagit i en mängd olika konstnärliga uttryck.
 • Särskolans elever och andra specialklasser som exempelvis introduktionsklasser för nyanlända ska ha möjlighet till anpassade projekt.
 • De obligatoriska projekten skall involvera eleverna i eget skapande.
 • Ämnesintegrering skall uppmuntras i projektplaneringen.
 • Producenten för Skapande Skola lägger fram projektidéer med hög kvalitet som överensstämmer med elevernas och lärarnas önskemål utifrån Kulturrådets bidragskriterier, samt treårs-regeln.
 • Eleverna ska beredas möjligheter till inflytande och delaktighet i planeringen.
 • Handlingsplanen, kulturinsatserna, urval - och utvärderingsprocesser utvärderas och utvecklas i samråd med lärare och elever på återkommande kulturombuds- och elevträffar.
 • Möjlighet till utvärdering av projekten finns alltid tillgänglig i ett formulär på hemsidan, och skall informeras om i samband med projekt.
 • Lokala professionella artister och konstnärer engageras för att styrka långsiktig samverkan mellan skolan och det lokala kulturlivet.

 

Tema/konstform för årskurserna

Förskoleklass
Dans/rytmik

Åk 1
Litteratur/drama

Åk 2
Musik

Åk 3
Kulturarv

Åk 4
Dans/nycirkus

Åk 5
Konst/bild

Åk 6
Film/drama

Åk 7
Musik

Åk 8
Litteratur/drama

Åk 9
Foto/film

 

Till Grundskola och fritidshem
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.