Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arbetsplan för Skapande Skola

Planen upprättades av chefen för Roslagens kulturskola, Barn- och utbildningsförvaltningen och kultursekreteraren på Kultur- och fritidskontoret 2009.

Arbetsplanen kopplar numer till Barnkulturplan, kulturstrategi för barn och unga 2019-22, som är beslutad av Kultur- och fritidsnämnden. Arbetsplanen revideras i samband med revidering av Barnkulturplan 2019-2022. Allt revideras av samordnaren för Skapande skola och barnkulturproducenten, i samråd med alla kulturombud i kommunen och med Barn- och utbildningskontoret. Kulturombuden representerar även skolornas elever och ombeds att ta in synpunkter via elevråden.

Barnkulturplan för Norrtälje kommun 2019-2022

Samordnaren för Skapande Skola (anställd av Norrtälje kommun) sammanställer en gemensam ansökan till Kulturrådet för alla skolor i kommunen. Detta för att säkerställa att alla skolor erbjuds konstnärliga insatser i samklang med LGR 11 och Kulturrådets intentioner.

 • Alla elever skall erbjudas minst ett obligatoriskt kulturprojekt inom Skapande skola per läsår. En enkät skickas till skolornas rektorer på våren inför kommande läsår. Rektor tackar via den ja eller nej till skolans deltagande i Skapande skola.
 • Alla skolor i kommunen omfattas av erbjudandet, kommunala- som fristående skolor. Erbjudandet blir obligatoriskt om rektor tackar ja att delta
 • Projekten ges till elever från förskoleklass till och med årskurs nio
 • Varje årskurs har ett tema/konstform fastställt i en långsiktig plan. Efter 10 år i grundskolan har varje elev på så sätt mött och deltagit i en mängd olika konstnärliga uttryck. Temana utgår från Kulturrådets definitioner och de varieras vart tredje år i enlighet med treårsregeln. Vid behov kan de varieras oftare.
 • Särskolans elever och andra specialklasser som exempelvis introduktionsklasser för nyanlända ska ges möjlighet till anpassade projekt
 • Projekten skall involvera eleverna i eget skapande
 • Ämnesintegrering skall uppmuntras i projektplaneringen
 • Samordnaren/producenten för Skapande Skola lägger fram projektidéer med hög kvalitet som överensstämmer med elevernas och lärarnas önskemål, Kulturrådets bidragskriterier samt treårs-regeln
 • Eleverna ska beredas möjligheter till inflytande och delaktighet i planeringen
 • Handlingsplanen, kulturinsatserna, urvals- och utvärderingsprocesser utvärderas och utvecklas i samråd med lärare och elever på återkommande kulturombudsträffar och genom webbenkäter
 • Möjlighet till utvärdering av projekten finns alltid tillgänglig i en webbenkät på hemsidan och skall informeras om i samband med genomfört projekt
 • Lokala professionella kulturutövare engageras för att styrka långsiktig samverkan mellan skolan och det lokala kulturlivet

Tema/konstform för årskurserna F-9 i grundskolan

Förskoleklass
Dans/rytmik

Åk 1
Litteratur/drama

Åk 2
Musik

Åk 3
Kulturarv

Åk 4
Dans/nycirkus

Åk 5
Konst/bildkonst

Åk 6
Film/drama

Åk 7
Musik

Åk 8
Litteratur/drama

Åk 9
Foto/film

 

Till Grundskola och fritidshem
Senast ändrad: 2015-09-17
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.