Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arbetsplan för Skapande förskola

Arbetsplanen upprättades av samordnaren för Skapande förskola/skola på Kultur- och fritidskontoret i januari 2019.

Penslar på rosa-rött papper.

Planen för Skapande förskola revideras årligen av samordnaren för Skapande skola, förskolornas kulturombud och förskolecheferna, i samråd med Barn- och utbildningskontoret. Kulturombuden representerar även förskolornas barn och ombeds att samla synpunkter inför utvärdering. Planen kommer närmast att revideras på kulturombudsträff hösten 2019. 

Arbetsplanen för Skapande förskola kopplar till:

Barnkulturplan 2019-22

 • Samordnaren för Skapande förskola (anställd av Norrtälje kommun) sammanställer en gemensam ansökan till Kulturrådet för förskolor i kommunen. Detta för att säkerställa att förskolor erbjuds konstnärliga insatser i samklang med LPFÖ 18 och Kulturrådets intentioner
 • De förskolor i kommunen som ligger längst ifrån centralorterna omfattas av erbjudandet, kommunala- som fristående förskolor
 • En enkät skickas till förskolornas chefer på våren inför kommande läsår. Chef tackar via den ja eller nej till förskolans deltagande i Skapande förskola. Erbjudandet blir obligatoriskt om chef tackar ja att delta
 • Bidraget riktar sig till de barn som är 4-5 år. Alla barn i åldern 4-5 år på dessa förskolor erbjuds minst ett obligatoriskt kulturprojekt inom Skapande förskola per läsår
 • Samordnaren/producenten för Skapande Skola lägger fram projektidéer med hög kvalitet som överensstämmer med förskolornas önskemål, Kulturrådets bidragskriterier samt treårs-regeln
 • Verksamheten har ett tema/konstform fastställt i korrelation till grundskolans långsiktiga plan för Skapande skola. Efter förskoleåren och 10 år i grundskolan har varje barn på så sätt mött och deltagit i en mängd olika konstnärliga uttryck
 • Projektet utformas och produceras av samordnaren för Skapande förskola specifikt för förskolan
 • De obligatoriska projekten skall involvera eleverna i eget skapande. Fokus skall vara på det professionella mötet med projektets konstform och barnets eget utforskande och skapande
 • Barnen ska beredas möjligheter till inflytande och delaktighet i planeringen vilket sker genom förskolornas kulturombud
 • Handlingsplanen, kulturinsatserna, urvals- och utvärderingsprocesser utvärderas och utvecklas i samråd med pedagoger på återkommande kulturombudsträffar
 • Möjlighet till utvärdering av projekten finns alltid tillgänglig i en webbenkät på hemsidan och informeras om i samband med genomförda projekt
 • Lokala professionella kulturutövare engageras för att styrka långsiktig samverkan mellan förskolan och det lokala kulturlivet

Tema/konstformer Skapande förskola/ skola

Teman utgår från Kulturrådets definitioner och de varieras vart tredje år i enlighet med treårsregeln. Vid behov kan de varieras oftare.

Tema/konstform för förskolan

Förskolan      Konst/ bildkonst, musik/rytmik, drama/dans, slöjd/hantverk, design/arkitektur

 

Tema/konstform för årskurserna F-9 i grundskolan

Förskoleklass                     Dans/rytmik

Åk 1                                    Litteratur/drama

Åk 2                                    Musik

Åk 3                                    Kulturarv

Åk 4                                    Dans/nycirkus

Åk 5                                    Konst/bildkonst

Åk 6                                    Film/drama

Åk 7                                    Musik

Åk 8                                    Litteratur/drama

Åk 9                                    Foto/film

Till Grundskola och fritidshem
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.