Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Resursklasser i grundskolan

Norrtälje kommuns grundskola har kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper som kallas resursklasser. Grupperna är specialiserade på att möta och undervisa elever i behov av extraordinära stödinsatser som inte kan tillgodoses på hemskolan.

Resursklasserna finns för att vi ska möta behoven av särskilt anpassad lärmiljö och alla elevers rätt till likvärdig utbildning. Verksamheterna leds av rektor som arbetar direkt under verksamhetschefen för grundskolan. Eleverna är inskrivna på respektive skola där resursklassen finns. Skolans rektor är ytterst ansvarig för elevernas utbildning och arbetsmiljö.

Här finns våra resursklasser

• Wigulfskolan, resursklass årskurs 1-6
• Långsjöskolan, resursklass årskurs 4-9

Ansökan om plats och antagning

  • Ansökan till resursklass görs av rektorn på elevens nuvarande skola. Rektorns beslut ska vara förankrat med vårdnadshavare. Endast elever som går i någon av de kommunala grundskolorna kan bli placerad i klasserna.
  • Efter att ansökan har inkommit utreder handläggare på Centrala barn och elevhälsan om eleven uppfyller kriterierna för antagning och placering i någon av kommunens resursklasser. I samråd med rektor fattas beslut om plats kan erbjudas.

Kontakt

Kontakta respektive skola för mer information om verksamheterna.

Långsjöskolan

Rektor: Annika Ireblad
Biträdande rektor: Johan Eskhult

Wigulfskolan

Rektor: Erik Nord
Biträdande rektor: Linda Bjerkendahl

Vid övriga frågor hänvisar vi till Kontaktcenter: 0176-71 000, kontaktcenter@norrtalje.se.

Till Grundskola och fritidshem
Senast ändrad: 2022-10-06
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.