Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar om Lommarskolan/Nya Wigulfskolan

Här hittar du svar på en hel del frågor om förslaget att göra Lommarskolan till en F-9-skola med IT-inriktning och göra Grindskolan till en F-6-skola med fler platser för yngre elever.

Om du har fler frågor eller synpunkter:

Skicka in ett meddelande via vårt kontaktformulär

Flyttar lärarna med till nya skolan?

Ja, lärarna kommer att erbjudas möjlighet att följa med.

Kommer mitt barn få gå i samma klass med sina kompisar?

Ja, vi gör inga förändringar i grupperna utan behåller klasserna som de är.

Mitt barn har särskilda behov, hur ser vi till att det blir en bra övergång?

Vi tillgodoser allas behov på bästa sätt. Det kommer att ske överlämning mellan Grindskolans elevhälsa och Nya Lommarskolans elevhälsa. Lärarna följer även med och de har koll på elevernas behov. Vi ser över behovet av individuella lösningar inför flytten också. Till exempel besök innan skolstart.

Mitt barn går i årskurs 6 på Grindskolan, börjar hen automatiskt på Nya Lommarskolan i årskurs 7?

Nej, det är fritt skolval som gäller så man får gärna söka till Nya Lommarskolan, annars är det placering enligt relativa närhetsprincipen. Information kommer ut inför skolval i december.

Internationella engelska skolan har planer att flytta till Norrtälje, hur påverkar det Nya Lommarskolans framtid?

Det finns inget avtal ännu utan en avsiktsförklaring. Kommunen behöver kunna erbjuda platser till de eleverna som finns här och nu och säkerställa att de får tillgång till lokaler och den undervisning de har rätt till. Barn- och utbildningskontoret planerar att Nya Lommarskolan ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv skola som kommer att behövas i Norrtälje stad.

Mitt barn har särskilda behov, tar man hänsyn till det på Lommarskolan?

Nya Lommarskolan har bra lokaler med tillgång till mindre ytor där man kan möjliggöra till exempel särskild undervisningsgrupp och mindre grupper där det behövs.

Vad kommer det att bli för förändringar i lokaler?

Upprustning, målning, se över möblering och utrustning. Skolan kommer även att digitaliseras ytterligare. Det innebär bland annat att se över IT-infrastrukturen på skolan.

När renoveras skolan?

Påbörjas under hösten 2020 och fortsätter så att det är klart inför hösten 2021.

Vilken inriktning kommer skolan att ha?

Hållbar utveckling. Pedagogiskt f okus kommer ligga på ett lärande om de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningarna vi 
står inför i framtiden med hjälp av främst IT-relaterade verktyg

Varför renoveras Nya Lommarskolan istället för att bygga en ny skola?

Det finns redan en skola i kommunens regi som kan användas och skolplatser behövs nu. På så sätt kan man använda kommunens resurser på ett klokt sätt och lösa behovet utan dröjsmål.

Kan man besöka skolan?

Ja, vi kommer att erbjuda möjlighet för elever och vårdnadshavare som vill under organiserade öppet hus eller dylikt.

Varför flyttar bara högstadiet?

Paviljongen som var en tillfällig lösning för att utöka skolplatser åk 7-9 är inte anpassad. Grindskolans tillgång till särskilda ämnessalar som behövs för äldre elever räcker inte till för behovet. På Nya Lommarskolan finns det god tillgång till dessa.

Hur gör jag med skolskjuts när det blir ett längre avstånd till skolan?

Varje individuellt fall ses över med barn – och elevadministration, enligt de reglerna för skolskjuts som följs inför varje läsår.

Mitt barn vill inte byta skola, hur gör jag då?

Det är fri skolval och möjligheten finns att söka andra skolor i mån av plats.

Det är sista året i 9:an – kan inte mitt barn gå kvar på Grind?

Nej, tyvärr. Lärarna med behörighet för att undervisa på högstadiet kommer inte att finnas kvar på Grind.

Är det här bara en besparingsåtgärd?

Nej, primärt är det pedagogiskt och organisatoriskt. Det saknas skolplatser i Norrtälje stad och Grindskolans lokaler räcker inte till att tillgodose alla behov utifrån timplan. Lösningen innebär en positiv bieffekt av att nyttja skattepengar på ett klokare sätt i form av att använda och förbättra befintliga lokaler istället för att betala hyra för en paviljong.

Mitt barn känner sig trygg på Grindskolan, kommer det bli en försämring i trygghet?

Personalen följer med eleverna till Nya Lommarskolan och samma riktlinjer kommer att finnas där vad det gäller trygghet och studiero. Skolan kommer att arbeta på ett transparent och inkluderande sätt för att fånga upp elevernas upplevelser. En fördel är även att Nya Lommarskolans lokaler finns i ett naturskönt område som är lite avsides men ändå centralt.

Vad händer om mitt barn inte känner sig trygg framöver?

Skolan kommer att ha en dialog med elever som inte känner sig trygga och hitta gemensamma lösningar, precis som vanligt.

Det är mycket fram och tillbaka kring skolorna – är den här en tillfällig lösning där våra barn bara flyttas runt?

Kommunen växer och behöver en långsiktig lösning på skolplatser i hela kommunen, inte minst Norrtälje stad. Barn- och utbildningskontoret har tagit fram en långsiktig och kortsiktig plan för hur kommunen ska kunna få fram bra lokaler som bidrar till god pedagogik och undervisning.