Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Avgiftskontroll av barnomsorgsavgift

För att se till att de familjer som har barnomsorg i kommunen betalar rätt avgift gör Norrtälje kommun en årlig inkomstjämförelse mellan hushållets uppgivna inkomst och taxerad inkomst från Skatteverket.

 Efterkontrollen sker med två års fördröjning, eftersom vi inte har tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare.  

Varför genomförs inkomstjämförelsen?  

Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Efterkontrollen ska säkerställa att ingen betalar för mycket eller för lite i avgift.  

Vad innebär inkomstjämförelse/avgiftskontroll?  

Vi tittar på hur mycket barnomsorgsavgift du betalat under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten delat med tolv.  

Hur vet jag om jag ska betala eller få pengar tillbaka?  

De allra flesta familjer har betalat rätt avgift och kommer därför inte att beröras. Visar det sig att den anmälda inkomstuppgiften varit lägre än den faktiska inkomsten betyder det att du betalat en för låg avgift. Då kommer du att få en extra faktura på det resterade beloppet. Har den anmälda inkomstuppgiften varit högre än den faktiska inkomsten kommer du att få pengar tillbaka. 

Varför är det två års fördröjning på kontrollen?  

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Det tar tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket. Vi behöver också tid för att kontrollera våra egna uppgifter. 

Hur beräknas avgiften?  

Vi hämtar uppgifter från Skatteverket om er årsinkomst två år tillbaka i tiden. Sedan delar vi hushållets årsinkomst med tolv och får fram en beräknad månadsinkomst. Resultatet jämförs med den inkomstuppgift ni lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att hushållets avgift varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp ni skulle ha betalat.  

Belopp mindre än 600 kr för ett helt granskningsår kommer inte att faktureras eller återbetalas.  

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?  

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har enligt reglerna ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Med familjeförhållande menar vi personer med gemensamt hushåll oavsett om barnen är gemensamma eller inte.   

Hur gör jag om jag tycker fakturan är felaktig?  

Om du tycker fakturan är felaktig så skickar du in ett skriftligt bestridande skyndsamt. Ange tydligt i bestridandet varför du tycker fakturan är felaktig och bifoga till exempel lönespecifikationer. När vi mottagit bestridandet gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig. Bestridandet skickas till:  

Barn- och Utbildningskontoret - avgiftskontroll  
Norrtälje Kommun  
Box 803  
761 28 Norrtälje  

Eller e-posta till:  
kontaktcenter@norrtalje.se  

Hur anmäler jag ändrad inkomst?  

Du kan anmäla förändrad inkomst i e-tjänsten för vårdnadshavare

Vi har separerat, vem ska betala fakturan?  

Bodde ni ihop under det aktuella året så har ni båda ansvar för att fakturan betalas. Det behöver inte innebära att det är den som har fått fakturan som ensam ska betala hela beloppet. Vi kan inte dela fakturan åt er.  

Kan jag dela upp betalningen eller få en avbetalningsplan?  

Om ni inte kan betala hela fakturan på en gång finns det möjlighet att göra en avbetalningsplan.   

Skicka anmälan via e-post till Norrtälje kommuns kontaktcenter: kontaktcenter@norrtalje.se  

Ange fakturanummer, kontaktuppgifter och om ni vill delbetala på 6 eller 12 månader.   

Jag har frågor om avgiftskontrollen, vart kan jag vända mig?  

Du är välkommen att kontakta oss på 0176-710 00 eller på e-post till kontaktcenter@norrtalje.se

Till Grundskola och fritidshem
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.