Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Aktuella avgifter för fritidshemmet

Från den 1 januari 2019 höjs avgiftsnivåerna för förskola, fritidshem och familjedaghem eftersom Skolverket höjer inkomsttaket för maxtaxa.

Skolverket ger statsbidrag till Sveriges kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för förskola, fritidshem och familjedaghem. Från den 1 januari 2019 är det nya inkomsttaket för maxtaxa 47 490 kronor. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1 382 kronor per barn till 1 425 kronor per barn. Enligt Barn och skolnämndens förslag, beslut fastställs i Kommunfullmäktige 10 december 2019.

Enhetstaxa

Från 1 januari 2017 har Norrtälje kommun även valt att införa enhetstaxa i förskola, fritidshem och familjedaghem, vilket innebär att du betalar lika mycket oavsett hur många timmar per vecka barnet går.

Avgifter för fritidshem och familjefritidshem (pedagogisk omsorg) 2019

 

Barn Procent av månadsinkomsten Högsta avgift per månad
Barn 1 2 % 950 kronor
Barn 2 1 % 475 kronor
Barn 31 % 475 kronor

 

  • Avgiften tas ut 12 månader per år och beräknas på bruttoinkomsten, dock max 47 490 kronor per månad. 
  • Det yngsta barnet räknas som barn nr 1
  • Avgiften faktureras en månad i efterskott
  • När ditt barn har fått en plats ska du meddela oss din månadsinkomst i e-tjänsten för vårdnadshavare. Det är din lön före skatt, bruttoinkomsten, och andra skattepliktiga inkomster som räknas. Aktieutdelning från ditt egna företag räknas som lön.
  • Avgiften är lägre för yngre syskon. Du hittar aktuell taxa i tabellen ovan.  
  • När ditt barn har fått en plats ska du meddela oss din månadsinkomst i e-tjänsten för vårdnadshavare. Det är din lön före skatt, bruttoinkomsten, och andra skattepliktiga inkomster som räknas. Aktieutdelning från ditt egna företag räknas som lön. 

Växelvis boende

Om ditt barn bor växelvis hos dig och sin andra förälder får ni varsin faktura som grundar sig på det schema som var och en av er har lämnat in. Den sammanlagda avgiften för ert barn kan aldrig bli mer än högsta avgiften för en plats.

Inkomst

Alla som har barn placerade i Norrtälje kommuns förskoleverksamhet betalar en avgift. Avgiften är inkomstrelaterad, det betyder att hushållet betalar i förhållande till sin inkomst. Det finns en övre gräns för din avgift, som kallas maxtaxa. Inga extra kostnader tillkommer. Avgiften debiteras månadsvis och betalas från den dag vårdnadshavaren erbjudits plats och tackat ja.

När barnet har fått en plats ska du eller ni som vårdnadshavare alltid lämna inkomstuppgift. Vid ändrade inkomster, ändrade familjeförhållanden eller när kommunen ber om det, ska nya uppgifter lämnas. I vår guide kan du läsa om hur du gör. De inkomstuppgifter och arbetstider du lämnat kan kontrolleras med din arbetsgivare eller Skattemyndigheten, vilket innebär att din avgift kan justeras om de uppgifter du lämnat var felaktiga.

Uppsägning

Du betalar månadsavgiften 12 månader per år, tills du säger upp barnets plats. Uppsägningstiden är två månader. Eftersom ditt barn disponerar en plats under hela året, betalas avgiften även om barnet varit frånvarande på grund av ledighet eller sjukdom.
Uppsägning ska göras via e-tjänsten för vårdnadshavare.
Till Grundskola och fritidshem
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.