Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Handledarutbildning VFU

Vill du bli handledare för lärare? Missa inte detta erbjudande från lärare- och förskollärarutbildning i Uppsala om kostnadsfri handledarutbildning på 7,5 hp.

Utbildning för handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarstudenter (VFU)

 

Lärarutbildningen är ett samhällsuppdrag och kommunen ser handledning av lärarstudenter som en del av läraruppdraget. De studenter som gör sin VFU-placering i kommunens skolor är en viktig rekryteringsbas för barn- och utbildningsförvaltningens alla skolor.

Norrtälje tar idag emot studenter bland annat från lärarutbildningarna i Uppsala, Storstockholm, Karlstad och Gävle.

Lärare och förskollärare, som handleder lärarstudenter ska, enligt de lärosäten vi har avtal med, vara utbildade i handledning. Kommunen har idag drygt 90 handledare utplacerade på olika skolor. Alla är inte aktiva.

Utbildning av nya handledare

Norrtälje kommun har fått erbjudande från lärar- och förskollärarutbildning i Uppsala att universitet kommer till Norrtälje och genomför en handledarutbildning kostnadsfritt. Utbildningen ger 7,5 hp.

Vi behöver hitta 30 lärare och förskollärare som är intresserade av att bidra till kommande lärares och förskollärares utbildning och i slutänden intressera dem för att arbeta i kommunen. Även fristående skolor har fått erbjudande att delta.

Kursens upplägg och innehåll

Kursen består av fyra tillfällen om vardera 3 timmar i form av föreläsningar och efterföljande seminarier, diskussioner och problemformuleringar. Deltagarna delas in i stadievisa grupper för att på det viset kunna fånga och diskutera de frågor som rör specifika inriktningar i VFU-placeringen.

Handledarskapets dimensioner

Utgångspunkten är litteratur och diskussioner om vad det innebär att vara handledare och vad begreppet handledare innebär. Dessutom diskuteras vilka olika kompetenser som behövs för att vara handledare.

Samtalsfärdigheter

Här tas samtalets betydelse upp som ett stöd och vägledning. Hur lyssnar man aktivt och vägleder en student genom samtalet och hur återkoppling ges och hur det "svåra" samtalet genomförs.

VFU-krav och förväntningar

I momentet gås studiehandledningar och andra dokument som styr VFU-perioden igenom och vilka krav och förväntningar som ställs på handledaren. Diskussioner förs också om hur handledaren kan arbeta formativt med kursmål som rör praktiken i verksamheten.

Bedömning av VFU-student

I handledaruppdraget ingår att bedöma studenten och på ett konstruktivt sätt förmedla bedömningen till studenten. Bedömningsmaterialet gås igenom tillsammans med matriser och diskussioner om fallgropar och problem.

Mellan varje tillfälle läser kursdeltagarna litteratur och arbetar med uppgifter som kommer från det senaste kurstillfället. Uppgifterna handlar oftast om reflektioner och litteraturbehandling.

Tidsåtgång

Tidsåtgången för den skräddarsydda uppdragsutbildningen, 7,5 hp, är enligt studierektorn för lärarutbildningarna och lärare på utbildningen 40 timmar inklusive fyra seminarier à tre timmar.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen uppgår till ca 900-1000 sidor. Kurslitteraturen bekostas av BoU:s ledningskontor

Kursansvarig

Institutionen för didaktik vid Uppsala universitet är kursansvarig.

Kursadministratör

Kursadministratör är Pedagogikums kansli Uppsala universitet

Kontaktperson

Pia Öhberg är kommunens kontaktperson gentemot Pedagogikums kansli.

Till Grundskola och fritidshem
Senast ändrad: 2018-06-08
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.