Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jämför grundskolorna I Norrtälje kommun

Här hittar du frågor och svar för att kunna jämföra grundskolor i Norrtälje kommun. Du kan jämföra meritvärde, andel behöriga lärare, antal elever och mycket mer. Fristående skola indikeras med* (observera att det saknas information om vissa fristående skolor). Övriga skolor är kommunala. Informationen är inhämtad september/oktober 2020 förutom betyg och andra elevresultat som avser VT-2020. För årskurs 9 gäller slutbetyg. 

Vilka årskurser finns det på skolan?

Här ser du vilka årskurser som det finns på de olika skolorna. Från förskola(F) till 9. Skolorna är listade från störst till minst baserat på antal elever. Fristående skola indikeras med *. Övriga är kommunala skolor.

Skolans namn

Årskurser i grundskolan

Roslagsskolan 7-9
Grindskolan F-9
Långsjöskolan 4-9
Hallsta skola F-9
Svanberga skola F-9
Kvisthamraskolan F-6
Bålbro skola F-3
Länna skola F-9
Freinetskolan Hugin * F-9
Freinetskolan Mimer * F-9
Frötuna skola F-6
Parkskolan F-6
Elmsta skola F-6
Gottsta skola F-6
Rådmansö skola F-6
Skederids skola F-6
Drottningdal skola F-6
Lommarskolan F-6
Skärsta friskola  * F-6
Norrsundsskolan 7-9
Riala skola F-6
Rånäs skola F-6
Edsbro skola F-6
Köpmanholms skola F-6
Norrtälje grundsärskola F-9
Söderbykarls skola F-6 (2-6)
Skebo skola F-6
Vätö skola F-6
Grisslehamns skola F-6

 

Hur många elever går det på skolan ?

Här ser du hur många elever det går på skolan. Grundskolorna är listade från störst till minst baserat på antal elever. Fristående skola indikeras med *. Övriga skolor är kommunala.

Skolans namn

 Elever på skolan

Roslagsskolan 588
Grindskolan 499
Långsjöskolan 433
Hallsta skola 426
Svanberga skola 402
Kvisthamraskolan 364
Bålbro skola 265
Länna skola 265
Freinetskolan Hugin * 234
Freinetskolan Mimer * 232
Frötuna skola 218
Parkskolan 181
Elmsta skola 165
Gottsta skola 164
Rådmansö skola 131
Skederids skola 125
Drottningdal skola 110
Lommarskolan 103
Skärsta friskola * 92
Norrsundsskolan 85
Riala skola 81
Rånäs skola 60
Edsbro skola 56
Köpmanholms skola 51
Norrtälje grundsärskola 42
Söderbykarls skola 40
Skebo skola 37
Vätö skola 35
Grisslehamns skola 27

* indikerar friskola

Finns det skolbibliotek?

Här ser du om det finns bibliotek på skolan. Skolorna är listade från störst till minst baserat på antal elever. Fristående skola indikeras med *. Övriga skolor är kommunala.

Skolans namn

Har skolbibliotek 

Roslagsskolan ja
Grindskolan ja
Långsjöskolan ja
Hallsta skola ja
Svanberga skola ja
Kvisthamraskolan ja
Bålbro skola ja
Länna skola ja
Freinetskolan Hugin* ja
Freinetskolan Mimer * ja
Frötuna skola ja
Parkskolan ja
Elmsta skola ja
Gottsta skola ja
Rådmansö skola ja
Skederids skola ja
Drottningdal skola ja
Lommarskolan ja
Skärsta friskola* ja
Norrsundsskolan ja
Riala skola nej
Rånäs skola ja
Edsbro skola ja
Köpmanholms skola ja
Norrtälje grundsärskola ja
Söderbykarls skola ja
Skebo skola ja
Vätö skola ja
Grisslehamns skola ja

 

 

Finns det studie- och yrkesvägledare?

Här finns information om antalet studie- och yrkesvägledare på skolorna beräknat i heltidstjänster. Skolorna är listade från störst till minst baserat på antal elever. Fristående skola indikeras med *. Övriga är kommunala skolor.

Skolans namn

Studie-och yrkesvägledare i skolan 

Roslagsskolan 1
Grindskolan 0,4
Långsjöskolan 0
Hallsta skola 0,8
Svanberga skola 0,4
Kvisthamraskolan 1
Bålbro skola 0
Länna skola 0
Freinetskolan Hugin* 0,2
Freinetskolan Mimer * 0,15
Frötuna skola 0
Parkskolan 0
Elmsta skola 0
Gottsta skola 0
Rådmansö skola 0
Skederids skola 0
Drottningdal skola 0
Lommarskolan 0
Skärsta friskola* 1
Norrsundsskolan 0,25
Riala skola 0
Rånäs skola 0
Edsbro skola 0
Köpmanholms skola 0
Norrtälje grundsärskola 0
Söderbykarls skola 0
Skebo skola 0
Vätö skola 0
Grisslehamns skola 0

Finns det speciallärare på skolan?

Här hittar du information om det finns speciallärare som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Beräknat i heltidstjänster. Skolorna är lista från störst till minst baserat på antal elever. Fristående skola indikeras med *. Övriga skolor är kommunala.

Skolans namn

Speciallärare i skolan 

Roslagsskolan 0
Grindskolan 1
Långsjöskolan 2
Hallsta skola 0
Svanberga skola 0
Kvisthamraskolan 1
Bålbro skola 1
Länna skola 0,65
Freinetskolan Hugin* 0,2
Freinetskolan Mimer * 0,4
Frötuna skola 1,6
Parkskolan 0
Elmsta skola 1,1
Gottsta skola 1
Rådmansö skola 0
Skederids skola 0,5
Drottningdal skola 0,6
Lommarskolan 1,5
Skärsta friskola* 1
Norrsundsskolan 0
Riala skola 0,15
Rånäs skola 0
Edsbro skola 0
Köpmanholms skola 0,3
Norrtälje grundsärskola 0
Söderbykarls skola 0
Skebo skola 0
Vätö skola 0
Grisslehamns skola 0

Hur många elever går det i förskoleklass?

Här kan du se hur många elever som går i förskoleklassen. Skolorna är listade från störst till minst baserat på antal elever. Fristående skola indikeras med *. Övriga skolor är kommunala.

Skolans namn

Antal elever i förskoleklass

Bålbroskolan 83 ( 4 klasser)
Grindskolan 57 (1 klass indelade i 4 grupper)
Kvisthamraskolan 51 (2 klasser)
Länna skola 33 (1 klass indelade i 2 grupper)
Hallsta skola 30 (2 klasser)
Frötuna skola 27 (1 klass)
Svanberga skola 26 (2 klasser)
Gottsta skola 25 (1 klass)
Skederids skola 24 (1 klass)
Parkskolan 23 (1 klass)
Elmsta skola 22 (1 klass)
Freinetskolan Hugin * 22
Freinetskolan Mimer * 22
Drottningdals skola 19 (1 klass)
Rådmansö skola 14 (1 klass)
Lommarskolan 11 (1 klass)
Skebo skola 11 (1 klass)
Edsbro skola 10 (1 klass)
Riala skola 10 (1 klass)
Vätö skola 9 (1 klass)
Köpmanholm skola 8 (1 klass)
Rånäs skola 7 (1 klass)
Grisslehamns skola 2 (1 klass, ingår delvis i lågstadiet)
Skärsta friskola  *  

Lärare är personer anställda som lärare, specialpedagog eller speciallärare

Andel legitimerade och behöriga lärare förskoleklass: Antal behöriga lärare i förskoleklass (dvs tillsvidareanställd) dividerat med totala antalet lärare i förskoleklass. Lärare i grundskola eller i fritidshem ej inkluderade.

Hur stor andel legitimerade och behöriga lärare finns det i förskoleklassen?

Här kan du jämföra andelen legitimerade och behöriga lärare i förskoleklassen. Skolorna är listade i fallande ordning, från störst till minst baserat på antal elever. Fristående skola indikeras med *. Övriga är kommunala skolor.

Skolans namn

Andel legitimerade och behöriga lärare

Bålbroskolan 79,1%
Grindskolan 78,9%
Kvisthamraskolan 100%
Länna Skola 100%
Hallsta Skola 100%
Frötuna Skola 0%
Svanberga Skola 100%
Gottsta Skola 100%
Skederids Skola 100%
Parkskolan 51,4%
Elmsta Skola 100%
Freinetskolan Hugin  * 0%
Freinetskolan Mimer * 100%
Drottningdals Skola 60,6%
Rådmansö Skola 100%
Lommarskolan 100%
Skebo Skola 100%
Edsbro Skola 100%
Riala Skola 100%
Vätö Skola 100%
Köpmanholm Skola 100%
Rånäs Skola 100%
Grisslehamns Skola 100%
Skärsta friskola  *  

Lärare är personer anställda som lärare, specialpedagog eller speciallärareAndel legitimerade och behöriga lärare förskoleklass: Antal behöriga lärare i förskoleklass (dvs tillsvidareanställd) dividerat med totala antalet lärare i förskoleklass. Lärare i grundskola eller i fritidshem ej inkluderade.

Hur många elever per legitimerad lärare finns det på skolan?

Här kan du jämföra hur många legitimerade och behöriga lärare det finns på skolan. Skolorna är listade från största till minsta baserat på antal elever. Fristående skola indikeras med *. Övriga är kommunala skolor.

Skolans namn

Elever per legitimerad och behörig lärare 

Roslagsskolan 17,0
Grindskolan 18,5
Långsjöskolan 18,5
Hallsta skola 30,5
Svanberga skola 17,9
Kvisthamraskolan 17,8
Freinetskolan Hugin * 17
Freinetskolan Mimer * 17
Länna skola 15,0
Frötuna skola 18,9
Bålbro skola 18,4
Parkskolan 18,8
Elmsta skola 17,8
Gottsta skola 16,4
Rådmansö skola 11,9
Skederids skola 17,4
Lommarskolan 12,6
Skärsta friskola *  
Drottningdal skola 14,0
Norrsundsskolan 17,0
Riala skola 17,2
Rånäs skola 10,6
Edsbro skola 14,2
Köpmanholms skola 19,1
Norrtälje grundsärskola 5,2
Söderbykarls skola 37,7
Skebo skola 10,8
Vätö skola 12,0
Grisslehamns skola 11,9

 

Hur stor andel legitimerade och behöriga lärare finns det på skolan?

Här finns jämförande uppgifter om hur stor andel legitimerade och behöriga lärare finns det på skolan beräknat i procent.Skolorna listas från störst till minst baserat på antal elever. Fristående skola indikeras med *. Övriga är kommunala skolor.

Skolans namn

Andel legitimerade och behöriga lärare 

Roslagsskolan 87,8%
Grindskolan 83,8%
Långsjöskolan 70,8%
Hallsta skola 82,5%
Svanberga skola 82,8%
Kvisthamraskolan 100%
Freinetskolan Hugin * 51%
Freinetskolan Mimer * 84%
Länna skola 84,7%
Frötuna skola 98,5%
Bålbro skola 81,8%
Parkskolan 85,7%
Elmsta skola 84,0%
Gottsta skola 82,4%
Rådmansö skola 74,1%
Skederids skola 83,5%
Lommarskolan 79,4%
Skärsta friskola *  
Drottningdal skola 75,6%
Norrsundsskolan 60,9%
Riala skola 100%
Rånäs skola 94,9%
Edsbro skola 92,9%
Köpmanholms skola 91,5%
Norrtälje grundsärskola 86,9%
Söderbykarls skola 43,1%
Skebo skola 94,1%
Vätö skola 95,6%
Grisslehamns skola 86,5%

Lärare är personer anställda som lärare, specialpedagog eller speciallärare

Andel legitimerade och behöriga lärare grundskola: Antal behöriga lärare (dvs tillsvidareanställd) dividerat med totala antalet lärare. Lärare i förskoleklass eller i fritidshem ej inkluderade.

Hur stor andel elever i åk 6 har godkänt i alla ämnen?

Här finns uppgifter på hur stor andel av i årskurs 6 har godkänt i alla ämnen. Skolorna är listade från störst till minstbaserat på antal elever. Fristående skola indikeras med *. Övriga skolor är kommunala. Observera endast skolor som har årskurs 6 redovisas här.

Skolans namn

Elever med godkända betyg i alla ämnen

Grindskolan 83%
Långsjöskolan 75%
Hallsta skola 41%
Svanberga skola 69%
Kvisthamraskolan 90%
Freinetskolan Hugin * 92%
Freinetskolan Mimer * 77%
Länna skola 68%
Frötuna skola 90%
Parkskolan 72%
Elmsta skola 75%
Gottsta skola 85%
Rådmansö skola 94%
Skederids skola 71%
Lommarskolan 15%
Drottningdal skola 79%
Riala skola 42%
Rånäs skola 100%
Edsbro skola 60%
Köpmanholms skola 83%
Söderbykarls skola 100%
Skebo skola 80%
Vätö skola 80%
Grisslehamns skola 60%

 

Hur stor andel av eleverna i åk 9 är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram?

Här kan du se hur många i årskurs 9 är är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Skolorna är listade från störst till minst baserat på antal elever. Fristående skola indikeras med *. Övriga skolor är kommunala.

 

Skolans namn

Åk 9: behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

Roslagsskolan 88%
Grindskolan 81%
Långsjöskolan 85%
Hallsta skola 66%
Svanberga skola 79%
Freinetskolan Hugin * 100%
Länna skola 88%
Norrsundsskolan 75%

Genomsnittligt meritvärde i åk 9?

Jämförande genomsnittligt meritvärde för årskurs 9. Skolorna är listade i fallande ordning från störst till minst baserat på antal elever. Friskola indikeras med *  Övriga skolor är kommunala.

Skolans namn

Åk 9: Genomsnittligt meritvärde

Roslagsskolan 217,3
Grindskolan 239,8
Långsjöskolan 205,8
Hallsta skola 199,4
Svanberga skola 219,2
Freinetskolan Hugin  * 229,4
Länna skola 221
Skärsta friskola *  
Norrsundsskolan 207,9
Norrtälje grundsärskola 190

Genomsnittligt meritvärde är beräknat på de bästa 16 ämnena plus ett 17:e ämne om eleven läst ett modernt språk. Maximalt meritvärde är 320 (16 ämnen) eller 340 (17 ämnen).

Hur stor andel elever i åk 9 har godkänt i alla ämnen?

Här kan du jämföra antalet elever i årskurs 9 med godkänt i alla ämnen. Skolorna är lista i fallande ordning från störst till minstbaserat på antal elever. Fristående skola indikeras med *. Övriga skolor är kommunala.

Skolans namn

Åk 9: elever med godkända betyg i alla ämnen

Roslagsskolan 67%
Grindskolan 74%
Långsjöskolan 65%
Hallsta skola 52%
Svanberga skola 65%
Freinetskolan Hugin * 96
Länna skola 88%
Skärsta friskola *  
Norrsundsskolan 72%
Norrtälje grundsärskola  

Finns det fritidshem på skolan?

Här ser du om det finns fritidshem på skolan. Skolorna är listade från störst till minst baserat på antal elever. Fristående skola indikeras med *. Övriga skolor är kommunala.

Skolans namn

Fritidshem 

Roslagsskolan nej
Grindskolan ja
Långsjöskolan ja
Hallsta skola ja
Svanberga skola ja
Kvisthamraskolan ja
Bålbro skola ja
Länna skola ja
Freinetskolan Hugin* Ja
Frötuna skola ja
Parkskolan ja
Elmsta skola ja
Gottsta skola ja
Rådmansö skola ja
Skederids skola ja
Drottningdal skola ja
Lommarskolan ja
Skärsta friskola* ja
Norrsundsskolan nej
Riala skola ja
Rånäs skola ja
Edsbro skola ja
Köpmanholms skola ja
Norrtälje grundsärskola ja
Söderbykarls skola ja
Skebo skola ja
Vätö skola ja
Grisslehamns skola ja

Hur många elever finns det i fritidshemmet?

Här kan du se hur många barn som går i fritidshemmet på skolan. Skolorna är listade från störst till minst baserat på antal elever. Fristående skola indikeras med *.  Övriga skolor är kommunala.

Fritidshemmets namn

 Antal elever

Grind fritidshem 231
Kvisthamra fritidshem 231
Bålbroskolans fritidshem 228
Frötuna fritidshem 158
Svanberga fritidshem 135
Park fritidshem 133
Hallsta fritidshem 119
Elmsta fritidshem 105
Freinetskolan Hugin* 102
Länna fritidshem 98
Skederid fritidshem 94
Gottsta fritidshem 90
Drottningdal fritidshem 84
Rådmansö fritidshem 82
Lommarskolan fritidshem 75
Långsjö fritidshem 63
Riala fritidshem 52
Köpmanholm fritidshem 44
Edsbro fritidshem 41
Rånäs fritidshem 39
Skebo fritidshem 29
Vätö fritidshem 23
Norrtälje Grundsärskola fritidshem 21
Grisslehamns fritidshem 18
Söderbykarl fritidshem (morgonfritids) 16
Resursklass fritidshem Lommarskolan 14
Resursklass fritidshem Rånäs 4
Skärsta friskola*  

Hur många avdelningar finns det på fritidshemmet?

Här kan du se hur många avdelningar det finns på fritidshemmet. Fritidshemmen är listade från störst till minst baserat på antal elever. Fristående skola indikeras med *. Övriga skolor är kommunala.

Fritidshemmets namn

Antal avdelningar

Grind fritidshem 5
Kvisthamra fritidshem 5
Bålbroskolans fritidshem 4
Frötuna fritidshem 3
Svanberga fritidshem 5
Park fritidshem 3
Hallsta fritidshem 3
Elmsta fritidshem 2
Freinetskolan Hugin * 2
Länna fritidshem 3
Skederid fritidshem 1
Gottsta fritidshem 3
Drottningdal fritidshem 1
Rådmansö fritidshem 1
Lommarskolan fritidshem 1
Långsjö fritidshem 1
Riala fritidshem 1
Köpmanholm fritidshem 1
Edsbro fritidshem 1
Rånäs fritidshem 1
Skebo fritidshem 1
Vätö fritidshem 1
Norrtälje Grundsärskola fritidshem 2
Grisslehamns fritidshem 1
Söderbykarl fritidshem (morgonfritids) 1
Resursklass fritidshem Lommarskolan 2
Resursklass fritidshem Rånäs 1
Skärsta friskola  *  

Hur många legitimerade fritidslärare finns det på fritidshemmet?

Jämför hur många legitimerade fritidsledare det finns på de olika fritidshemmen. Fritidshemmen är listade från störst till minst baserat på antal elever. Fristående  indikeras med *. Övriga fritidshem är kommunala.

Fritidshemmets namn

Legitimerade fritidslärare 

Grind fritidshem 3
Kvisthamra fritidshem 5
Bålbroskolans fritidshem 4
Frötuna fritidshem 3
Svanberga fritidshem 1
Park fritidshem 1
Hallsta fritidshem 0
Elmsta fritidshem 3
Freinetskolan Hugin *  
Länna fritidshem 0
Skederid fritidshem 1
Gottsta fritidshem 2
Freinetskolan Mimer 1
Drottningdal fritidshem 0
Rådmansö fritidshem 1
Lommarskolan fritidshem 0
Långsjö fritidshem 0
Riala fritidshem 0
Köpmanholm fritidshem 1
Edsbro fritidshem 1
Rånäs fritidshem 0
Skebo fritidshem 1
Vätö fritidshem 1
Norrtälje grundsärskola fritidshem 1
Grisslehamns fritidshem 0
Söderbykarl fritidshem (morgonfritids) 0
Resursklass fritidshem Lommarskolan 0
Resursklass fritidshem Rånäs 0
Skärsta friskola  

 

Hur många barn är det per legitimerad fritidsledare?

Antal barn per legitimerad fritidslärare. Ett antal fritidslärare arbetar mindre än 100 procent. 0 innebär att fritidshemmet för närvarande saknar legitimerad fritidslärare. Fritidshemmen är listade från störst till minst baserat på antal elever. Fristående  indikeras med *. Övriga fritidshem är kommunala.

Fritidshemmets namn

Antal barn per legitimerad fritidslärare 

Grind fritidshem 77
Kvisthamra fritidshem 46,2
Bålbroskolans fritidshem 57
Frötuna fritidshem 52,7
Svanberga fritidshem 135
Park fritidshem 133
Hallsta fritidshem 0
Elmsta fritidshem 35
Freinetskolan Hugin *  
Länna fritidshem 0
Skederid fritidshem 94
Gottsta fritidshem 45
Freinetskolan Mimer 90
Drottningdal fritidshem 0
Rådmansö fritidshem 82
Lommarskolan fritidshem 0
Långsjö fritidshem 0
Riala fritidshem 0
Köpmanholm fritidshem 44
Edsbro fritidshem 41
Rånäs fritidshem 0
Skebo fritidshem 29
Vätö fritidshem 23
Norrtälje grundsärskola fritidshem 21
Grisslehamns fritidshem 0
Söderbykarl fritidshem (morgonfritids) 0
Resursklass fritidshem Lommarskolan 0
Resursklass fritidshem Rånäs 0
Skärsta friskola  

Känner eleverna i mellanstadiet sig trygga i skolan?

Här kan du se eleverna uppfattning om hur trygg skolan är. Svarande är elever från klass 5. Uppgifterna är från VT 20 och kommer från Skolenkäten, skolverkets rapporter om vad elever tycker om skolan. Skolorna är listade från störst till minst baserat på antal elever. Fristående skola indikeras med *. Övriga skolor är kommunala.

Alla skolor finns inte med här. För vissa skolor saknas värden vilket beror på att skolan är liten och/eller har för låg svarsfrekvens, alternativt att den aktuella årskursen saknas på skolan.

Skolans namn

Andel elever som uppger att de är trygga i skolan åk 5

Grindskolan 77%
Långsjöskolan 90%
Hallsta skola 75%
Svanberga skola 69%
Kvisthamraskolan 88%
Länna skola 50%
Freinetskolan Hugin* 65%
Freinetskolan Mimer * 88%
Frötuna skola 92%
Parkskolan 82%
Elmsta skola 83%
Gottsta skola 61%

För ytterligare information från Skolverket

Hur stor andel av elever i högstadiet uppger att de har studiero på lektionerna?

Här kan du se eleverna uppfattning om studieron i skolan. Svarande är elever från klass 9. Uppgifterna är från VT 20 och kommer från Skolenkäten, skolverkets rapporter om vad elever tycker om skolan. Skolorna är listade från störst till minst baserat på antal elever. Fristående skola indikeras med *. Övriga skolor är kommunala.

Alla skolor finns inte med här. För vissa skolor saknas värden vilket beror på att skolan är liten och/eller har för låg svarsfrekvens, alternativt att den aktuella årskursen saknas på skolan.

Skolans namn

Andel elever som uppger att de har studiero på lektionerna, åk 9

Roslagsskolan 48%
Grindskolan 50%
Svanberga skola 83%
Freinetskolan Hugin * 62%
Freinetskolan Mimer * 71%
Norrsundsskolan 43%

För ytterligare information från Skolverket

Hur står andel av eleverna i högstadiet känner sig trygga i skolan?

Här kan du se eleverna uppfattning om hur trygg skolan är. Svarande är elever från klass 9. Uppgifterna är från VT 20 och kommer från Skolenkäten, skolverkets rapporter om vad elever tycker om skolan. Skolorna är listade från störst till minst baserat på antal elever. Fristående skola indikeras med *. Övriga skolor är kommunala.

Alla skolor finns inte med här. För vissa skolor saknas värden vilket beror på att skolan är liten och/eller har för låg svarsfrekvens, alternativt att den aktuella årskursen saknas på skolan.

Skolans namn

Andel elever som uppger att de är trygga i skolan åk 9

Roslagsskolan 74%
Grindskolan 68%
Svanberga skola 83%
Freinetskolan Hugin * 76%
Freinetskolan Mimer * 86%
Norrsundsskolan 43%

För ytterligare information från Skolverket

Upplever eleverna i mellanstadiet studiero på skolan?

Här kan du se eleverna uppfattning om studieron i skolan. Svarande är elever från klass 5. Uppgifterna är från VT 20 och kommer från Skolenkäten, skolverkets rapporter om vad elever tycker om skolan. Skolorna är listade från störst till minst baserat på antal elever. Fristående skola indikeras med *. Övriga skolor är kommunala.

Alla skolor finns inte med här. För vissa skolor saknas värden vilket beror på att skolan är liten och/eller har för låg svarsfrekvens, alternativt att den aktuella årskursen saknas på skolan.

Skolans namn

Andel elever som uppger att de har studiero på lektionerna, åk 5

Grindskolan 49%
Långsjöskolan 65%
Hallsta skola 38%
Kvisthamraskolan 84%
Länna skola 83%
Freinetskolan Hugin  * 48%
Freinetskolan Mimer * 38%
Frötuna skola 64%
Elmsta skola 75%
Gottsta skola 61%

För ytterligare information från Skolverket