Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Våra mål och hur vi når dem

Vår verksamhet regleras av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap, utmaning och tydliga krav.

Roslagsskolan

Vår vision:

Alla elever går ut år 9 med behörighet till gymnasiet, självförtroende, nyfikenhet och lust att utvecklas vidare.

Vägen fram mot förverkligande av visionen finns presenterad i vår Transformationskarta som sträcker sig över ett treårsperspektiv. För varje år finns i planen indikatorer i form av pedagogiska metoder och aktiviteter som ska synas i klassrummet enligt tidsplanen. De visar en gradvis ökande komplexitet och kvalitetsförbättring fram mot 2019. Dessa indikatorer har sin bas i våra fyra fokusområden:

Bedömning för lärande

Detta innebär att varje elev ska kunna få återkoppling och feedback på sitt arbete under arbetets gång för att utveckla i rätt riktning. Det innebär också återkoppling till läraren vid lektionens slut så att läraren därigenom kan anpassa sin undervisning till rätt nivå för både grupp och individ. 

Utmaningar för alla, stimulerande lärande

Genom brukarundersökningar vet vi att lärarna generellt anser att de ger en mer stimulerande och utmanande undervisning än vårdnadshavare och elever tycker. Därför jobbar vi stenhårt med att utveckla våra arbetssätt. Det innebär att vi i allt högre grad nyttjar den moderna tekniken, alla elever har läsplatta eller laptop, och därigenom kan skapa förbättrad anpassning till individ men också möjliggöra arbetssätt som inte var möjliga innan nya teknikens entré. From lå 17-18 går vi mer medvetet in i ett ökat tematiskt arbete som vi tror kommer att skapa mer sammanhang och meningsfullhet i lärandet. Vi har blivit noga med att skilja på mål och medel: vi funderar ständigt över Uppdraget att undervisa och vad det innebär.

Värdegrund, förebyggande elevhälsa

Vi har svängt om vårt elevhälsoarbete till ökat förebyggande arbete för god hälsa. Vi har förtydligat mentorsuppdraget och stärkt lärarna i mentorsrollen genom coachande insatser från Elevhälsoteamet. Effekten har blivit att saker och ting upptäcks på ett tidigare stadium och eleven kan få stöd och hjälp innan problem hunnit växa till sig. Antalet elevärenden har därmed sjunkit ordentligt. Att må bra är en god och viktig förutsättning för goda prestationer. Vi har därför också ett Trygghetsteam som hanterar eventuella mobbningssituationer.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Vi märker att elevers läsförmåga försämrats under senare år och arbetar därför mer medvetet med språket inom alla ämnen. Ett starkt språk är grunden för att med säkerhet och goda resultat ta del i undervisningen och i förlängningen, i samhället.

Jag som rektor vill att skolan blir en plats som öppnar nya dörrar till tidigare okända områden hos varje elev, vidgar perspektivet, utmanar och blir en stor AHA!-upplevelse att gå vidare ifrån med stor nyfikenhet och god självkänsla, kunskapsfylld och redo. Eller som några lärare uttryckte saken: 'Vi utmanar eleverna att individuellt eller i grupp söka lösningar på problem och att reflektera ifrågasättande på lösningen.'

'– Ann-Katrin Hegart, rektor.

Vad styr skolans utformning och innehåll?

Norrtälje kommuns samverkansstyres partipolitiska program 2014-2018:
En framtidsinriktad skola med höga kunskapsresultat är en prioriterad politisk fråga

Norrtälje kommuns Verksamhetsplan 2016-2018:
En övergripande målsättning är att utbildningsnivån ska höjas genom likvärdig utbildning med ett livslångt lärande

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.