Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Elevråd

Hur arbetar vi med elevråd?

Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och får kunskap om demokratins principer samt utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Våra elevråd är ett sådant forum där eleverna tränas i detta. Ungefär en gång i månaden träffas elevråden. Högstadieeleverna träffar rektor och eleverna i åk 1-6 träffar biträdande rektor. Till elevråden tar eleverna med sig frågor/synpunkter från klasserna och representanterna tar sedan med sig tankar/förslag tillbaka till sina klasser. Vid varje tillfälle berörs också våra ATT frågor; Arbetsro, trivsel och trygghet.

Senast ändrad: 2018-02-07