Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår skola

Verksamheten i Rånäs skola vilar på fem hörnstenar: trygghet, lust, glädje, utmaning och upplevelse.

Vår vision och vårt arbetssätt

Vi värdesätter och prioriterar att våra elever kan känna trygghet, uppleva ett lustfyllt lärande och utvecklas till individer som tar ansvar för både sig själva och sin omgivning. Vi vill bygga ett gott samarbete med dig som förälder för att ditt barn ska lyckas i skolan och känna sig betydelsefullt och respekterat. Dessutom arbetar vi för att ditt barn ska få ett brinnande intresse för skolans ämnen och känna nyfikenhet och glädje under hela sin skolgång.

Under årets olika årstider arbetar vi med upplevelsebaserad, temainriktad pedagogik. Vi anser att lärandet ska ske i en verklig helhet som upplevs med alla sinnen, ofta ute i verkligheten. Bild, musik och drama integreras i undervisningen i stor omfattning och redovisas i form av temaredovisningar, kabaréer, vernissager och på lägerskolor.

Skolan har goda resurser för att arbeta med modern IKT-pedagogik; datorer i helklass, iPads och interaktiva tavlor. Alla elever får en gedigen utbildning inom IT-området under sin skolgång.

Samma mål, olika vägar

Vi har höga förväntningar på våra elever och arbetar för att de ska utveckla sina förmågor. Vårt mål är att se eleven utifrån ett helhetsperspektiv, alla kan nå dit de önskar, på flera sätt. Arbetet utgår alltid från elevens behov, därför har eleven möjlighet att påverka arbetssättet. Vi arbetar målinriktat mot målen i läroplanen Lgr11 där varje elev ska ges möjlighet att hitta sitt sätt att lära sig. 

Du är viktig för oss

Du som förälder är en viktig del av denna helhet och vi uppmuntrar alla våra föräldrar att delta och vara aktiva i skolans arbete. Vi behöver er för barnens skull, men också för att skolan ska utvecklas. Varje år äger möten rum där du som förälder inbjuds till samtal med rektor och pedagogisk ledare.

Rånäs skolas egna mål

Varje år gör vi en plan för vårt arbete på Rånäs skola, för att alla vi som jobbar här ska sträva åt samma håll och nå dit vi vill.

Tillsammans med eleverna tar vi även fram en Plan mot kränkande behandling Rånäs 2022 som beskriver skolans värdegrund.

Organisation

Rånäs skola omfattar skola och skolbarnsomsorg från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemmet är integrerat i skolans lokaler. Vi har 47 elever fördelade på tre grupper F, 1-3 och 4-6. I arbetslaget arbetar tre lärare, en förskollärare, en fritidspedagog och två barnskötare. Det dagliga arbetet i skola och fritidshem leds av en arbetslagsledare och laget har konferens en gång i veckan.
Rånäs skola är en del av Långsjöenheten, som även omfattar Långsjöskolan i Rimbo. Skolorna har gemensam Rektor som är ansvarig för verksamheterna samt biträdande rektorer. Rånäs skola har en platsansvarig arbetslagsledare som leder arbetet lokalt på skolan.

Senast ändrad: 2022-11-30
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.