Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår skola

Här hittar du information om Rådmansö skola, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision och vårt arbetssätt

Lustfyllt, lokalt och globalt

På Rådmansö skola är alla barn allas barn. Eftersom skolan inrymmer F-6 går stadieövergångar smidigt och eleverna är trygga med miljö och personal. Vi arbetar för att alla elever ska utmanas och utvecklas i sitt lärande efter sina förutsättningar.

På Rådmansö lockar miljön till utomhusaktiviteter under både sommar- och vinterhalvår. Skolan har ett antal kanadensare som används flitigt för paddling i samband med utomhuspedagogik.

Vi arbetar tillsammans med lokalt näringsliv för att skapa goda förutsättningar för ett entreprenöriellt lärande.

I varje klassrum finns interaktiva skrivtavlor och eleverna har tillgång till Ipads. Ökad tillgång till teknik ställer höga krav på lärarna att förändra sina undervisningsmetoder. I den digitala satsningen arbetar vi hårt och målmedvetet med lärares lärande i form av kollegial samverkan och handledning. Vi tror att det är det bästa sättet att utveckla lärarnas kompetens för att kunna leda eleverna in i ett digitalt samhälle och möta läroplanens alla kunskapskrav.

Organisation

Rådmansö skola är en F-6 skola, vilket innebär att vi har alla årskurser från förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem. Skolan är organiserad i tre arbetslag. Varje arbetslag har en pedagogisk ledare som tillsammans med rektor utgör skolans pedagogiska ledningsgrupp.

 • Arbetslag F-3 håller till i Norrgården som är den gamla skolbyggnaden intill parkeringen och omfattar cirka 70 elever.
 • Arbetslag fritidshemmet håller till i Norrgården som är den gamla skolbyggnaden intill parkeringen och omfattar cirka 75 elever.
 • Arbetslag 4-6 håller till i gamla högstadiedelen och omfattar cirka 55 elever.

I Sörgården finns rektorsexpeditionen, administration, elevhälsan, personalrum och arbetsrum för personalen.

Kontaktuppgifter till skolan

F-3:

070-542 13 51

Åk 4-6:

070-554 22 87

Fritids:

070-086 72 73 eller 070-994 71 55

Lärarrum:

070-5421351

Rektor:

0176-747 92

Administration:

0176-28 41 06

Sjukanmälan

Skola24 för skolan och Tempus för fritidshemmet:

Klicka här för information om Skola24 och Tempus

Skolkurator

Johanna Hagerman
Telefon: 076-699 68 61
E-post: johanna.hagerman@norrtalje.se

Skolsköterska

Lena Spangenberg
Telefon: 0176-28 42 62 eller 073- 962 39 25
E-post: lena.spangenberg@norrtalje.se

Rektor

Bobo Börjesson
Telefon: 0176 747 92 eller 073- 962 39 46
E-post: bobo.borjesson@norrtalje.se 

Kontakt
  Senast ändrad: 2022-05-18
  ×

  Tyck till om den här sidan

  Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.