Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Vår skola

Här hittar du information om Rådmansö skola, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

På Rådmansö skola är alla barn allas barn. Alla kan nå dit de önskar, därför utgår vi alltid från våra elevers behov.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar för att alla elever ska utmanas och utvecklas i sitt lärande efter sina förutsättningar. Vi arbetar tillsammans med det lokala näringslivet för att skapa goda förutsättningar för ett lärande om entreprenörskap.

Vår inriktning är lustfyllt lärande i trygg och inspirerande arbetsmiljö med kultur och natur i skärgården. Vi har ett helhetstänk och vill ge eleverna möjlighet att använda alla sinnen i sitt lärande. Därför är också bild, musik och drama en stor del av vår undervisning. Målet är att alla våra elever ska få ett brinnande intresse för skolans ämnen och att de ska känna nyfikenhet och glädje under hela sin skolgång.

Vår organisation

Rådmansö skola är en F-6 skola, vilket innebär att vi har alla årskurser från förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem. Skolan är organiserad i tre arbetslag. Varje arbetslag har en pedagogisk ledare som tillsammans med rektor utgör skolans pedagogiska ledningsgrupp.

  • F-3 håller till i paviljongen samt den gamla skolbyggnaden intill parkeringen.
  • Fritidshemmet håller också till i den gamla skolbyggnaden
  • Årskurs 4-6 håller till i gamla högstadiedelen.

Rektorsexpeditionen, administration, elevhälsan, personalrum och arbetsrum för personalen finns i byggnaden som ligger mellan matsal och den gamla byggnaden. Skolan har eget tillagningskök och matsal.

Kontakt
Senast ändrad: 2023-11-13