Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår skola

Här hittar du information om Parkskolan, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

Varje elev får utvecklas i sin egen takt och utmanas till sin högsta förmåga. Det är viktigare att hitta det bästa inom sig själv än att vara bättre än andra.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar för att läroplanens värdegrund blir levande i samvaro med alla som arbetar inom skolans verksamheter, såväl vuxna som elever. Respekt och relationer är viktiga framgångsfaktorer som ska genomsyra vårt arbete med eleverna. Vi strävar efter att ha ett professionellt förhållningssätt i alla våra relationer och möten. Vi utvecklar ständigt verktyg som stöd för kunskapsprocessen genom lokal pedagogisk planering, digitalt lärande och ett entreprenöriellt förhållningssätt. Detta skapar förutsättningar för att öka elevernas delaktighet och ansvar samt att elevernas intressen och talanger tas till vara. Vi använder oss av olika varianter av gensvar och respons för att öka elevernas förståelse av sin egen kunskapsutveckling. Det innebär också att elevernas inflytande och delaktighet i sin egen lärprocess ökar.

Alla pedagoger samverkar i arbetslag utifrån olika kompetenser. Genom ständig kompetensutveckling utökar lärarna sin professionalism och sitt kunnande. Fortlöpande utvärderingar och samarbete med föräldrar ligger till grund för ständiga förbättringar. För att öka föräldrarnas möjligheter att vara delaktiga i och följa sitt barns kunskapsutveckling och lärandet i våra verksamheter, skola och fritidshem, använder vi oss av lärplattformen Fronter samt skickar hem månads- och veckobrev. Vi skapar också möjligheter för föräldrar att möta varandra och prata om sitt föräldraskap.

Genom vårt elevhälsoarbete strävar vi efter att ge alla elever det stöd de behöver.

Vi lägger stor vikt vid att ge eleverna de grundläggande baskunskaperna läsa, tala, lyssna, skriva och räkna, samt utveckla deras förmågor enligt det moderna samhällets krav. Med hjälp av kommunens satsning på utökade digitala lärhjälpmedel arbetar vi för att eleverna ska lära sig att hantera modern teknik. Eleverna lär sig att presentera sina kunskaper, kommunicera lokalt och globalt samt att kritiskt granska informationsflödet.

Parkskolans äventyrspedagogik innebär ett samarbete mellan fritidshem och skola.

Vid skolans Silversamlingar visar eleverna sina kunskaper och förmågor två till tre gånger per läsår för föräldrar och andra intresserade.

Parkskolans bibliotek är uppdaterat och förnyat, både vad det gäller lokaler och bokbestånd.

Organisation

Parkskolan är en F-6-skola med 200 elever. Här arbetar 21 pedagoger som med stor ämnesstolthet skapar en miljö som på bästa sätt främjar lärandet. Personalen är indelade i arbetslag. Varje arbetslag har en pedagogisk ledare som i samarbete med rektor leder, utvecklar och följer upp arbetet samt skapar ett gemensamt förhållningssätt till lärande och kunskapsutveckling. Vi deltar även i lärarstudenters utbildning, VFU.

Skolan består av

  • två arbetslag för årskurserna F-3 samt 4-6. Klasserna är åldershomogena och samverkar över åldersgränserna
  • Papegojans tal- och kommunikationsklass, för årskurserna F-3
  • fritidshem för elever i åldrarna 6 till 12 år
  • en servicegrupp.

Varje dag serveras en vällagad skollunch med sallad, bröd och dryck. Maten lagas i vårt skolkök, där även frukost och mellanmål ordnas. 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.