Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Rektor har ordet

Huvudentrén till Parkskolan

ROSEN

Respekt - Omtanke - Samarbete - Elevinflytande - Nyfikenhet

Jag, Inger Lundström började den 2 maj 2014 som rektor på Parkskolan. Det är med stor glädje jag kan presentera en väl fungerande verksamhet som arbetar med klokhet och hög kunskap med barnets behov i centrum.

Respekt för eleven och dess utvecklingsbehov och möjligheter. Respekt för allas olikheter.
Omtanke kring att alla ska få möjlighet att växa i sitt lärande, att kunna må bra, för att få utvecklas till sitt bästa jag.
Samarbete - samarbete skola och hem, samarbete inom skolan.
Elevinflytande - arbeta för att elever ska ha inflytande och påverkansmöjligheter i sin egen lärsituation.
Nyfikenhet - att ständigt vilja utforska mer, lära och alltid bli utmanad i sitt eget lärande.

På Parkskolan möts elever, skolpersonal och föräldrar för att tillsammans skapa förutsättningar och möjligheter för framtidens lärande. Skoldagen är fylld av goda möten mellan elever och vuxna som arbetar på skolan.

Respekt för allas lika värde är ett av våra värdeord som vi ständigt arbetar med i klasser och stadievis på hela skolan, både under lektioner och på raster. Ett närvarande Trygghetsteam finns för att stötta upp och visa vägen i situationer som ibland uppstår. Vi arbetar målmedvetet för att stärka relationer. En trygg relation ger en trygg lärmiljö!

Omtanken kring att alla elever kan och vill visa sitt bästa jag syns tydligt på Parkskolan. Barn, elever har olika inlärningsstrategier och ska vara trygga i att de duger för den de är. På rast finns personal ute, företrädesvis fritidspersonal, som har omtanke kring barnets bästa i utelärmiljön.

Elevhälsateamet; bestående av rektor, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och speciallärare har regelbundna träffar i arbetet med att hjälpa elever i att nå så långt som möjligt i lärandet.

Rasten ger stora möjligheter till Samarbete. Leken utvecklar relationer och är en positiv väg till lärandet. Lekens goda förutsättningar och andra utmanande metoder finns även med under lektionstid.

Att som ung elev kunna känna möjligheter till inflytande är en stor utmaning för alla inblandade. Det är när jag som elev känner att jag har möjlighet att påverka, Elevinflytande, som engagemanget flödar! Alla har ett ansvar att delta och bidra med det man kan efter sin unika förmåga. Alla är viktiga och vi har höga förväntningar på varandra.

Ett av Parkskolans mål är att behålla elevernas Nyfikenhet. Det görs med ständiga utmaningar i lärandet där lärandet inte stannar inom klassrummet. Elever lär i alla lärmiljöer och situationer om den rätta stimulansen och motivationen finns.

Vi arbetar ständigt för förändringar som leder till förbättringar. Det kan gälla en liten sak såsom mattan i entrén till att förändra lärmiljöer. Vi tror på att alla ska vara med och skapa en trygg och lärande miljö i ständig utveckling. Vi tror också på att insyn och möjlighet till påverkan skapar tillit och förtroende men också ger Parkskolan möjligheter att i dialog med oss själva, men också andra skolor i Norrtälje vidga perspektivet till lärande utanför trygghetszonen, vilket ger oanade möjligheter till lärande och reflektion. Vi arbetar aktivt med ett elevråd som har stora påverkansmöjligheter. Elevrådsrepresentanterna är goda förebilder och språkrör för sin egen klass.

Under läsåret 2014/15 arbetar vi på Parkskolan aktivt för att profilera oss till den framtida skola som vi vill vara bärare av. Vi arbetar för att implementera och aktivt utöva Äventyrspedagogik. Vi strävar efter att förbättra hälsa genom ökad kunskap men också genom ökad fysisk aktivitet och rörelse.

Jag, Inger Lundström, arbetar för att leda verksamheten för allas bästa med målet att ha en fortsatt god kunskapsutveckling, hög måluppfyllelse och en kreativ och positiv arbetsmiljö. Jag arbetar också för att elever och föräldrar ska ha en ökad insyn och påverkansmöjligheter i skolans vardag. Vi har regelbundna Skolråd där föräldrar och även elevrådsrepresentanter från årskurs fem och sex deltar.

Tillsammans kan vi skapa vår framtida Parkskolan där alla elever och barn blir vinnare!

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.