Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Vår skola

Här hittar du information om Norrsundsskolan, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Norrsundsskolan

Vår vision

Vår verksamhet bedrivs i en trygg miljö som breddar förutsättningarna för eget lärande, god hälsa, utnyttjande av modern teknik och ger våra elever en god grund för framtiden. Alla blir sedda och får den rimliga hjälp var och en behöver för att kunna nå upp till läroplanens mål.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån varje elevs behov där vår uppgift är att hjälpa varje elev att utvecklas efter sina förutsättningar. Undervisningen anpassas så att varje elev får det stöd och den inspiration som just han eller hon behöver. Till sin hjälp i undervisningen har eleverna bärbara datorer.

Eleverna är medvetna om målen i de olika ämnena och delaktiga i processen att nå dem. Varje elev sätts i fokus med hjälp av bland annat utvecklingssamtal för fortsatt kunskapsutveckling. Vi uppmuntrar eleverna att reflektera över sitt lärande. Fortlöpande utvärderingar ligger till grund för ständiga förbättringar.

Vi försöker få eleverna att reflektera över sunda vanor vad gäller kost och rörelse genom att eleverna i årskurs 7, med uppföljning i 9:an, genom praktiska övningar och via ett dataprogram kartlägger sina risk-och friskfaktorer för ett hälsosamt liv.

Vi har kontinuerligt klassråd som arbetar med aktuella frågor och idéer som sen förs vidare till skolans elevråd. Vår målsättning är att delaktighet och ansvar ska prägla vardagen.

Organisation

Norrsundsskolan är en 7-9-skola och ingår i Älmsta rektorsområde. Skolans pedagoger är samlade i ett arbetslag med arbetslagsledare  som tillsammans med rektor leder skolans arbete. I den pedagogiska ledningsgruppen finns även arbetslagsledare från Elmsta skola och Grisslehamns skola.

Eftersom eleverna på Norrsundsskolan i de flesta fall kommer från någon av F-6-skolorna i Älmsta rektorsområde, så är skolorna tätt sammanlänkade. Genom gemensam ledning och ett gott samarbete mellan pedagoger skapar vi en helhetssyn och stödjer våra elever genom hela grundskolan.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.