Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår skola

Vår vision och vårt arbetssätt.

Alla kan.  Det tror vi stenhårt på, alla vi som jobbar på Lommarskolan.

Detta innebär ett nära samarbete mellan elev, lärare, föräldrar och samhället utanför skolan. Det innebär också att vi är lyhörda för elevernas olika sätt att lära och är flexibla att anpassa undervisningen efter elevernas styrkor. Ett gott självförtroende och en god självkänsla är en förutsättning för att nå bra resultat. 

Detta når vi genom att:

 • låta eleverna lära med hjälp av sina starka sidor så att de känner att de lyckas.
 • låta eleverna lära sig svår och teoretisk kunskap genom att se och uppleva sambandet mellan teori och praktik
 • anpassa undervisningssituationen efter eleven, inte efter läraren.
 • introducera praktiska moment i all undervisning, i ett flexibelt lärande finns det alternativa vägar att nå skolans uppsatta mål.

Vi tänker att skolkunskapen måste matchas mot arbetslivet för att alla elever skall nå en vardagskunskap som främjar elevens lärande och vidare utbildning efter avslutad grundskola.

Du som förälder kan förvänta dig av skolans personal att:

 • vi arbetar för att skapa trygghet för barnen och att alla barn och vuxna ska mötas med respekt och hänsyn.
 • vi vuxna hjälper barnen att lösa konflikter.
 • det finns elevhälsoteam och en likabehandlingsgrupp, antimobbningsteam.
 • det alltid finns vuxna ute på raster, i matsalen samt i möjligaste mån vid omklädningen till idrottslektionerna.
 • berörd personal tar kontakt med familjen om något särskilt hänt.
 • vi strävar efter att alla barn ska bli sedda och för att hitta varje barns styrka.
 • vi utvärderar vårt och barnens arbete flera gånger per år genom föräldramöten, utvecklingssamtal och enkäter.

Vi är uppmärksamma på hur könsroller påverkar oss och eftersträvar en skolvardag där alla får utvecklas mer än vad de traditionella rollerna erbjuder.   

Organisation

Skolan är organiserad i ett arbetslag: F-6, tillsammans med fritids. (kökspersonal, lokalvårdare övergår i egen organisation). Totalt är vi endast 16 personer som arbetar här.

Insyn i vår verksamhet ser vi som en självklarhet och vi tycker mycket om när föräldrar är med i skolan. Vi lägger stor vikt på utvecklingssamtalen som erbjuds två gånger per läsår. Föräldrar har också tillgång till klassernas olika hemsidor och till Fronter som är Norrtälje kommuns lärplattform. Varje termin träffas klassens föräldrar tillsammans kring något särskilt tema och ibland är eleverna med för att visa vad de jobbar med just nu.

Ett eget tillagningskök garanterar goda och näringsrika skolmåltider för eleverna. Varje dag serveras minst två rätter förutom en väl tilltagen salladsbuffé.

Kontakt
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.