Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår skola

På Grisslehamns skola sker lärande, en likvärdig utbildning för livslångt lärande. Vi vill och vågar!

Vår vision och vårt arbetssätt

I Grisslehamns skola arbetar vi både åldersblandat och årskursvis beroende på vad som lämpar sig bäst för uppgiften. Vi arbetar utifrån varje barns behov och försöker få barnen att arbeta på toppen av sin förmåga. Vi arbetar ofta kring ett temaområde, där vi försöker integrera så många ämnen som möjligt. Parallellt med temat jobbar eleverna med övriga ämnen.

Vi använder många olika läromedel. Vi jobbar mycket med läsning och har läsläxa varje dag. Att vara en god läsare öppnar många dörrar och är en förutsättning för att bli duktig även i andra ämnen.

Eleverna är medvetna om målen i de olika ämnena och delaktiga i processen att nå dem. Vi har klassråd som arbetar med aktuella frågor och idéer.

Vi försöker också att ge barnen sunda vanor vad gäller kost och rörelse. Vi utnyttjar skolgården och vår närmiljö både till rastaktiviteter och inlärning för att stimulera på olika sätt.

Organisation

Grisslehamns skola ingår i Älmsta rektorsområde tillsammans med Elmsta skola och Norrsundsskolan.

En musiklärare kommer en gång i veckan till skolan för att ha musik med eleverna. Dessutom spelar många av barnen instrument vilket sker i största möjliga mån på skoltid. Skolan har en egen orkester där många av eleverna medverkar. Orkestern tränar en gång i veckan under skoltid. Lärare i textil- och träslöjd kommer en gång i veckan till skolan, för att ha undervisning. Klass 6 är på Norrsundsskolan en dag i veckan för att ha undervisning i Moderna språk.

All personal genomgår utbildning i NPF (neuropsykiska funktionsvariationer) och arbetar med fokus på elevinflytande för eleverna. Genom Matematik- och Läslyftet samt kollegialt lärande utvecklar lärarna tillsammans sin undervisning, med inriktning på språk-, läs- och skrivdidaktik med stöd i den senaste skolforskningen.

Senast ändrad: 2014-11-03
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.