Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår skola

Grindskolans mål är att skapa en lärande organisation där vi genom att skapa trygghet och tillit främjar lärandet för alla.

Vår vision

Grindskolan -
En plats på jorden
Där möjligheterna finns
Där varje dag är viktig 
Där det aldrig är för sent

Våra elever rustas för livet, i ett lärande som är meningsfullt och begripligt, där de utvecklar en god självkänsla, mod och nyfikenhet att möta framtiden.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar för att bygga relationer, ge förutsättningar för lärande utifrån inre lust och nyfikenhet. Det gör vi främst genom att möta eleverna där de befinner sig.
En förtroendefull relation till eleven samt att se hela eleven är viktiga faktorer i arbetet. Det åstadkoms genom att vi möter eleverna med tilltro till deras förmåga, lyhördhet och dialog.

Detta förhållningssätt har betydelse för ett gott självförtroende och för elevernas trygghet, som i sin tur är viktiga förutsättningar för allt lärande. Lust att lära får man genom engagemang och motivation. Vi betonar vikten av återkoppling på insatser, uppmuntran, beröm och stöd. Vi försöker utmana elevernas föreställningar.

Grunden för samverkan är kommunikation. Mellan hem och skola, mellan personal och elever, mellan föräldrar och barn. I Grindrådet har föräldrar möjlighet att delta och påverka det övergripande arbetet på skolan. Två föräldrar från varje klass är representanter i rådet. Dessa möts tillsammans med rektor och representanter från våra olika verksamheter en gång i månaden.

Elevrådet på Grindskolan består av sju elever som träffas en gång per månad. Stort elevrådsmöte med representanter från alla klasser sker även det en gång per månad. Vid mötena tar man upp olika förslag till förändringar i skolan.

Matrådet träffas två gånger per termin. Syftet är att utbyta information mellan skolpersonal och elever för att utveckla bästa möjliga skolmåltidsmiljö.  

Organisation

Grindskolan är en F-9 skola, vilket innebär att vi har alla årskurser från förskoleklass till årskurs 9 under samma tak. Vi har också grundsärskola. Idag har Grindskolan 514 elever och 95 anställda.

Vår särskola har funnits med sen skolan startades och är en väl integrerad del i verksamheten. Här jobbar pedagogerna med att skapa trygghet, stärka självkänslan och utveckla varje elev maximalt efter sina förutsättningar.

Ett flertal av vår fritidspersonal arbetar heltid och samverkar därmed med lärarna under skoldagen som en extra resurs.

Vår bibliotekarie/IKT-pedagog arbetar bland annat med workshops och kollegahandledning för att höja kompetensen hos våra pedagoger vad gäller användandet av digitala verktyg i undervisningen.

 

  • Lärlagen F-3 omfattar 14 pedagoger och 195 elever.
  • Lärlag 4-6 omfattar 13 pedagoger och 145 elever.
  • Lärlag 7-9 omfattar 16 pedagoger och 143 elever.
  • Lärlag Grundsärskola F-9 omfattar 20 pedagoger och 31 elever.
  • Vi har även ett lärlag för fritids. På de fem avdelningarna arbetar 17 fritidspedagoger, förskollärare, barnskötare och resursassistenter.
  • Kök och lokalvård utgör egna arbetslag.

Vår elevhälsogrupp består av rektor, skolsköterska, skolkurator och två specialpedagoger. Vid behov förstärks gruppen med skolläkare och skolpsykolog.

Maten på Grindskolan

I vårt skolkök arbetar två erfarna och kunniga kockar som tillsammans med våra måltidsbiträden varje dag lagar varierade och "från-grunden-lagade" måltider. Salladsbuffén är något utöver det vanliga, och består av en mängd olika grönsaker som anpassas efter årstiden. På tillbehörsbordet erbjuds också ofta något av "det där lilla extra"; en kryddig kall sås, en gastronomisk dressing eller något annat spännande som man kanske inte riktigt förväntar sig. Skollunchen är något att se fram emot.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.