Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Om Frötuna skola

Här hittar du information om Frötuna skola, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

Trygghet – kunskap – framtidstro.

Vår uppgift är att hjälpa varje elev att utvecklas till sin fulla potential. Utgångspunkten är att alla är bra på något och att alla kan lära sig att lära.

Vårt arbetssätt

Vår utgångspunkt i undervisningen är att eleverna erövrar viktiga färdigheter som att läsa, skriva och räkna. Dessutom ska eleverna utveckla förmågorna att analysera, kommunicera, tolka, värdera, reflektera, söka, samla och kritiskt granska information samt förstå innebörden av olika begrepp. Varje elev sätts i fokus med hjälp av utvecklingssamtal och skriftliga omdömen. Vårdnadshavare kan följa elevens lärandet via plattformen Unikum. Språkutveckling, läsförståelse och matematik – det är grunden för fortsatt lärande, där elever också ser sin egen utveckling och potential. Vi ser också att kreativt skapande, motion och hälsa bidrar till att kunskap utvecklas.

Förutsättningen för detta är en trygg lärmiljö. Därför arbetar vi hårt för att skapa en lugn klassrumsmiljö och en trygg skolgård.

Äventyrspedagoger och rastansvariga

Skolan har egna Äventyrspedagoger som arbetar med årskurserna F-3. De arbetar med ämnen såsom svenska, matematik, No och bild. Arbetet har också fokus på att öka elevers rörelse, träna på samarbete. All Äventyrsundervisning sker utomhus.

Frötuna har två rastansvariga fritidslärare. De stödjer och utvecklar elevers lärande i lek och finns också som trygghet ute på raster tillsammans med övriga pedagoger.

Trygghetsteam

Skolans Trygghetsteam består av rektor, kurator, skolgårdslärare, och två lärare. Arbetet består av att trygga skolmiljön via förebyggande insatser, men finns också till för elever när saker händer. Trygghetsteamet träffas varje vecka.
Frötuna skolas Elevhälsoteam leds av Elevhälsasamordnare. I gruppen ingår också rektor, skolsköterska, kurator samt skolpsykolog. Elevhälsoteamet träffas varje vecka och arbetar förebyggande, men möter också elever och vårdnadshavare.

Organisation

Personalen på Frötuna skola är organiserad i tre arbetslag, två för skolan, F-3 och 4-6, samt ett för fritidshemmet. Lärarna kan arbeta med elever i flera årskurser, utifrån var och ens ämneskompetens och erfarenhet. Personalen i fritidslaget samarbetar också kring samtliga barn, oavsett vilken klass barnen går i.

Vårt kök

På Frötuna skola tillagas det mat från grunden. Två utbildade kockar ansvarar för de kulinariska läckerheterna som serveras dagligen. Många inslag bland annat från det persiska köket finns. Varje dag serveras det vegetariskt alternativ och all mat tillagas laktosfritt.

Senast ändrad: 2023-02-16