Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Frötuna fritidshem

Vårt fritidshem har cirka 160 inskrivna elever från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna är indelade i fyra åldersavdelningar. F-klass, årskurs 1, årskurs 2 och en avdelning för de äldre.

Fritidshemmet öppnar klockan 06.15 och stänger klockan 18.15 varje vardag. Dock inte på helgdagar och dagar som är stängt för enhetens kvalitetsarbete. Lärande sker likaväl i fritidshemmet som under skoltid. Varje vårdnadshavare kan följa lärandet via vår lärplattform Unikum.

Utvecklande fritidshemsvistelse

Vi vill förena god omsorg och pedagogik som stödjer elevernas fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Personalen erbjuder eleverna en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritidshemsvistelse, som är varierad och utgår från elevernas behov och intressen. Pedagogerna arbetar aktivt för elevernas rätt till eget ansvar, delaktighet och inflytande i verksamheten.

Kontakt
Senast ändrad: 2023-02-16