Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Om Edsbro skola

Här hittar du information om Edsbro skola, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

På Edsbro skola ska alla elever uppleva trygghet och trivsel som ger möjlighet för lärande. I vårt arbeta utgår vi från kunskap, trivsel och trygghet.

Vårt arbetssätt

Kunskap

På Edsbro skola ska alla elever ha möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsresa. Vi lägger stor vikt vid elevens läs och skrivförmågan och följer systematiskt upp våra resultat på grupp- och individnivå. Undervisningen på Edsbro skola utgår från beprövad erfarenhet och forskning, är varierande, stimulerande med eleven i centrum.

Trygghet

Alla elever ska känna sig trygga på Edsbro skola. Det uppnår vi genom att vi skapar goda relationer mellan personal och elever. Vi har en stödjande och trygg miljö med gemensamma ordningsregler för att uppnå en god lärmiljö.

Trivsel

Alla elever ska trivas på Edsbro skola. Vi strävar mot ett klimat som kännetecknas av gemenskap och tolerans. På raster erbjuds aktiviteter som stimulerar till aktiva raster tillsammans med kamrater. Varje termin utses och utbildas trivselledare bland elever i samarbete med Trivselprogrammet.

Vår organisation

Edsbro skola är en av tre skolor som ingår i ett rektorsområde tillsammans med Skebo och Gottsta skolor. Rektorsområdet leds av rektor och biträdande rektor.

Elevhälsoteam

Elevhälsoarbetet leds av rektor och biträdande rektor. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, kurator, speciallärare och skolpsykolog som arbetar i hela rektorsområdet. Vårt elevhälsoarbete har ett salutogent perspektiv där vi utgår från det som gynnar lärande och trivsel i skolan.

Grupper med blandade åldrar

På Edsbro skolor sker undervisningen i åldersblandade grupper och skolan samverkar med andra skolor i rektorsområdet i gemensamma utvecklingsområden.

Senast ändrad: 2023-02-16