Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Grundskolans ordnings- och trivselregler

Syftet med skolans ordningsregler är att skapa en skolmiljö och skoldag där alla kan känna sig trygga och trivas för att kunna lära och utvecklas så långt det är möjligt efter sin förmåga. Det är allas ansvar att skapa en trivsam arbetsmiljö för alla som tillbringar sin dag i skolan. Som elev på skolan är det viktigt att du förstår och följer skolans ordningsregler.

Ordning

 • Alla på skolan visar respekt för varandra genom hänsyn och vänlighet.
 • Vi hälsar på varandra och vi har ett trevligt uppträdande och använder ett vårdat språk utan svordomar och könsord.
 • Som elev tar du inte bilder, filmar eller spelar in ljud av andra elever eller personal på skolan, utan godkännande.

Studiero och lärande

 • Som elev ansvarar du för att bidra till en lugn och trygg skol- och lärmiljö under hela skoldagen, detta gäller lektionstid och rasttid.
 • Som elev ska du komma i tid till dina lektioner, vara förberedd och ha rätt arbetsmaterial med dig.
 • Som elev använder du inte din mobiltelefon under skoldagen. Undantag kan göras om rektor, mentor eller lektionsansvarig lärare anser att det behövs. Eleverna ska lämna in sina mobiltelefoner under del eller hela skoldagen.

Användande av digitala verktyg

 • Datorer och iPads är verktyg som ska användas för lärande i överenskommelse med ansvariga lärare.
 • Som elev är du ansvarig för hur din dator/iPad används.

Aktsamhet

 • Som elev bidrar du till att ta ansvar för skolans miljö, både inomhus och utomhus.
 • Som elev är du aktsam om skolans, dina egna och andras saker.

Tobak/droger samt läsk/godis

 • Skolan är drogfri (tobak, cigaretter, snus, alkohol, e-cigaretter och narkotika) för alla som vistas i skolan, på skolans område och under hela skoldagen.
 • Det ska inte ske någon försäljning eller förtäring av tuggummi, godis, läsk eller liknande i skolan.

Samhällets lagar och regler

 • Utöver skolans ordningsregler gäller lagar och samhällets regler även i skolan.

Enligt skollagen (2010:800; 5 kap 5§) ska det finnas ordningsregler för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av skolans elever och följas upp på varje skolenhet minst en gång per läsår. På den enskilda skolan har man möjlighet att anpassa ovanstående regler till sin verksamhet och organisation. Skolans rektor beslutar om skolans ordnings- och trivselregler.

Senast ändrad: 2019-10-14