Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgiftskontroll av barnomsorgsavgift

För att se till att de familjer som har barnomsorg i kommunen betalar rätt avgift gör Norrtälje kommun en årlig inkomstjämförelse mellan hushållets uppgivna inkomst och taxerad inkomst från Skatteverket.

Vanliga frågor och svar

Varför genomförs inkomstjämförelsen?  

Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Efterkontrollen ska säkerställa att ingen betalar för mycket eller för lite i avgift.  

Vad innebär inkomstjämförelse/avgiftskontroll?  

Vi tittar på hur mycket barnomsorgsavgift du betalat under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten delat med tolv.  

Varför är det två års fördröjning på kontrollen?  

Uppgifterna är inte tillgängliga tidigare hos Skatteverket. Vi behöver också tid för att kontrollera våra egna uppgifter. 

Hur beräknas avgiften?  

Vi hämtar uppgifter från Skatteverket om er årsinkomst två år tillbaka i tiden. Sedan delar vi hushållets årsinkomst med tolv och får fram en beräknad månadsinkomst. Resultatet jämförs med den inkomstuppgift ni lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att hushållets avgift varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp ni skulle ha betalat. 
Belopp mindre än 600 kronor för ett helt granskningsår kommer inte att faktureras eller återbetalas. 

Skatteverkets uppgifter är felaktiga.

Ta kontakt med Skatteverket.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt? 

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har enligt reglerna ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Med familjeförhållande menar vi personer med gemensamt hushåll oavsett om barnen är gemensamma eller inte. 

Du hittar vår e-tjänst här

Vad räknas som inkomst?

Här hittar du exempel på vad som räknas som inkomst.

Inkomsttak för maxtaxa

2018: 46 080 kronor
2019: 47 490 kronor
2020 49 280 kronor

Hur anmäler jag ändrad inkomst? 

Du kan anmäla förändrad inkomst i e-tjänsten för vårdnadshavare.

Tänk på att du kan inte ändra din inkomst längre än 2 månader bakåt i tiden.

Vi har separerat, vem ska betala fakturan? 

Bodde ni ihop under det aktuella året så har ni båda ansvar för att fakturan betalas. Det behöver inte innebära att det är den som har fått fakturan som ensam ska betala hela beloppet.

Hur vet jag om jag ska betala eller få pengar tillbaka? 

De allra flesta familjer har betalat rätt avgift och kommer därför inte att beröras. Visar det sig att den anmälda inkomstuppgiften varit lägre än den faktiska inkomsten betyder det att du betalat en för låg avgift. Då kommer du att få en extra faktura på det resterade beloppet

Har den anmälda inkomstuppgiften varit högre än den faktiska inkomsten kommer du att få pengar tillbaka. Om du önskar få pengarna insatta på ditt konto så mailar du in kontonummer, kundnummer och fakturanummer. Har du sen tidigare skuld hos Norrtälje kommun kommer denna att regleras först. Se kontaktuppgifter längre ned på sidan.  

Jag ska få pengar tillbaka, kan ni dra av det på nästa vanliga faktura? 

Vi kan inte koppla ihop belopp från avgiftskontrollen med den vanliga avgiften för förskola och fritidshem.

Kan jag dela upp betalningen eller få en avbetalningsplan?

Om ni inte kan betala hela fakturan på en gång finns det möjlighet att göra en avbetalningsplan.  Skicka anmälan till Kontaktcenter på kontaktcenter@norrtalje.se

Ange fakturanummer och kundnummer. 

Hur gör jag om jag tycker fakturan är felaktig? 

Du kan endast bestrida fakturan om det är så att din inkomst inte varit jämn över året. Du kan inte ändra på placerings startdag/avslutsdag eller antal timmar nu i efterhand, utan detta skulle ha ändrats när det var aktuellt. Om du tycker fakturan är felaktig så skickar du in ett skriftligt bestridande skyndsamt. Ange tydligt vad det är du bestrider. Bifoga lönespecifikationer och dylikt som visar vilka månader du har haft vilken inkomst. Tänk på att ta med underlag för all inkomst du deklarerade för aktuellt år.

Tänk även på att avgiften baseras på hushållets inkomst och därför ska även underlag för en eventuell sammanboendes inkomster bifogas.

Bestridandet skickas till: 

Barn- och Utbildningskontoret - avgiftskontroll 
Norrtälje Kommun 
Box 803 
761 28 Norrtälje 
Eller e-posta till: 
kontaktcenter@norrtalje.se 

Jag har frågor om avgiftskontrollen, vart kan jag vända mig? 

Du är välkommen att kontakta oss på 0176-710 00 eller på  kontaktcenter@norrtalje.se.

Till Grundskola och fritidshem
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.