Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Aktuella avgifter för fritidshemmet

Norrtälje kommun har enhetstaxa i förskola, fritidshem och familjedaghem, vilket innebär att du betalar lika mycket oavsett hur många timmar per vecka barnet går på fritidshem.

Avgiftsnivåer för 2023

Den 1 januari 2022 höjdes avgiftsnivåerna för fritidshem eftersom Skolverket höjt inkomsttaket för maxtaxa. Den nya avgiftstaket för 2023 är 54 830 kronor. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1 048 kronor per barn till 1 097 kronor per barn.

 Fritidshem 6-13 år (jan-dec)

Yngsta barnet              

2%

1097 kr/mån

Näst yngsta barnet

1%

548 kr/mån

Nästkommande barn

1%

548 kr/mån

Från fjärde barnet

0%

0 kr/mån

 

 

 

 

 

Inkomst

När barnet har fått en plats ska du eller ni som vårdnadshavare alltid lämna inkomstuppgift. Vid ändrade inkomster, ändrade familjeförhållanden eller när kommunen ber om det, ska nya uppgifter lämnas. De inkomstuppgifter och arbetstider du lämnat kan kontrolleras med din arbetsgivare eller Skattemyndigheten, vilket innebär att din avgift kan justeras om de uppgifter du lämnat var felaktiga.

Uppsägning

Du betalar månadsavgiften 12 månader per år, tills du säger upp barnets plats. Uppsägningstiden är två månader. Eftersom ditt barn disponerar en plats under hela året, betalas avgiften även om barnet varit frånvarande på grund av ledighet eller sjukdom.
Uppsägning ska göras via e-tjänst.

E-tjänsten för vårdnadshavare

Växelvis boende

Om ditt barn bor växelvis hos dig och sin andra förälder får ni varsin faktura som grundar sig på det schema som var och en av er har lämnat in. Den sammanlagda avgiften för ert barn kan aldrig bli mer än högsta avgiften för en plats. Vårdnadshavare kan vid uppsägning av plats bara avsluta sin del av platsen och har då 2 månaders uppsägningstid.

Senast ändrad: 2023-01-17