Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vistelsetid

Här hittar du vanliga frågor och svar vad det är som gäller i frågan om ditt barns vistelsetid inom barnomsorgen.

Vilken vistelsetid har jag rätt att ha för mitt barn?

Vistelsetiden beror på sysselsättningen. Du som arbetar eller studerar har rätt till en vistelsetid som motsvarar din arbetstid/studietid plus restid. Du som är föräldraledig eller arbetssökande har rätt till 15 timmar vistelsetid per vecka. Det finns också möjlighet att skriva ett avtal med förskolan som ger rätt till 20 timmar vistelsetid inom spannet 8.00-14.00. Rektor beslutar om det läggs på fyra eller fem dagar.

Hur registrerar jag mitt barns vistelsetid i förskola eller fritidshem?

Du anger ditt barns vistelsetid i förskola eller fritidshem via Edlevo-appen. Appen hämtar du via t.ex. Google Play eller Appstore.

Ange din vistelsetid i timmar per vecka:

  • Om du alltid arbetar 40 timmar i veckan anger du 40 timmar.
  • Om du har olika timmar per vecka: Räkna ut din genomsnittlig tid genom att addera antal timmar per vecka under en månad. Dela med 4 (4 veckor på en månad). Till exempel: 25 + 32 + 45 + 28 =130  130/4=32.5 Det blir 32,5 timmar i vistelsetid.

Gör endast ändringar av vistelsetiden om tiden ändras mellan nedanstående intervall från en månad till en annan eller för längre tid. Det är inte tillåtet att ändra på grund av ledighet.

Intervall:

  1. 0-15 timmar
  2. 15,01-30 timmar
  3. 30,01-60 timmar

När ska jag ändra vistelsetid?

Ändra vistelsetiden om ditt barns schema ändrar intervall. Har du till exempel haft mindre är 15 timmar och ökar till 25 timmar så måste ny vistelsetid anges i appen.
Om ditt barns schema håller sig inom samma intervall (0-15, 15-30 eller 30-60) varje månad så behöver ingen ändring göras.
Dessa vistelsetider måste överensstämma med de schematider som ni angett till verksamheten. För kommunala verksamheter gäller Tempus som närvarosystem. Kontrollera med förskola/fritidshem hur dina schematider ska redovisas.

Hur vet verksamheten när mitt barn ska hämtas eller lämnas i förskola eller fritidshem?

Kontrollera med din förskola hur de vill ha in era schematider.

Kommunala förskolor och fritidshem använder Tempus för att registrera scheman, närvaro och frånvaro.

Som vårdnadshavare gör man detta enklast med hjälp av appen Tempus Hemma som finns till både iPhone/iPad och Android. Det går också att logga in via en vanlig webbläsare. 

Här hittar du länken till Tempus

Om jag blir sjukskriven: Vilken vistelsetid har mitt barn rätt till under min sjukskrivning?

Under din sjukskrivning har du rätt till samma vistelsetid för ditt barn som du hade innan du blev sjuk.

Förskolan stänger tidigare för planering eller möte och jag har svårt att hinna hämta mitt barn då. Måste jag hämta tidigare?

Förskolan ska ordna med omsorg för ditt barn, men du måste i god tid informera om att du behöver omsorg under den tiden. Det kan bli i form av vikarier.

Måste jag tala om hur mitt barn ska vara ledig under sommaren. Jag har ännu inte fått besked från min arbetsgivare om mitt önskemål om semesterveckor har gått igenom. 

Det underlättar mycket för förskolan om de vet hur många barn som ska vara i verksamheten under sommaren, då flera i personalen är lediga. Så snart du vet är det bra att du informerar förskolan.

Får man ha sitt barn på förskolan när man har semester eller är kompledig?

Vårdnadshavare har rätt till plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem när vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig. Vid ledighet har vårdnadshavaren inte rätt till platsen.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Uppsägningstiden är två månader. Uppsägning av plats ska ske via e-tjänsten, den räknar automatiskt ut slutdatum och din avgift. 

Jag arbetar under min föräldraledighet. Kan jag ha 20 timmars vistelsetid och lägga till tid för arbete?

Vårdnadshavare som kombinerar förvärvsarbete/studier med föräldraledighet kan välja att antingen basera vistelsetiden på föräldraledigheten (20 timmar per vecka) eller på grundregeln (arbetstid/studietid samt restid). Baserar du vistelsetiden på 20-timmars överenskommelsen gäller tidigare överenskomna ramtider. 

Om du saknar svar på din fråga, hör av dig till Kontaktcenter på telefon 0176-710 00 eller via e-post kontaktcenter@norrtalje.se

Till Förskola och annan pedagogisk verksamhet
Senast ändrad: 2022-02-07
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.