Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Övriga frågor

Barn har paus i skogen

Jag arbetar kväll och helg - kan jag få omsorg då?

Om du har ett arbete med obekväma arbetstider och ditt barn är i åldern 1-13 år kan du ansöka om omsorg under obekväm tid via e-tjänsten.

Vilka öppettider ska förskolan/pedagogisk omsorg ha?

De har öppet från 06:00 – 18:00 alternativt 06:30 – 18:30 måndag till fredag. Undantag är midsommarafton, julafton och nyårsafton då verksamheterna är stängda.

Får förskolan begära att mitt barn tar med sig blöjor/frukt/matsäck på regelbunden basis? 

Förutom den av kommunen fastställda avgiften så ska förskolan ska vara avgiftsfri. Den barnpeng som betalas ut till alla förskolor ska täcka verksamhetens alla omkostnader.

Varför får jag högre barnomsorgsavgift under sommaren?

När ditt barn fyller 3 år har barnet rätt till 15 timmars avgiftsfri Allmän förskola. Då får du ett avdrag på avgiften 1 september till 31 maj. Under sommarmånaderna betalar du ordinarie avgift.

Vårt barn bor växelvis hos båda föräldrarna. Vem ska betala barnomsorgsräkningen?

Var och en betalar sin plats efter sitt behov. Om bara en förälder nyttjar platsen på förskolan betalar enbart den föräldern för platsen. Avgiften grundar sig på det schema som respektive vårdnadshavare uppgett samt respektive hushålls sammanlagda inkomst. De sammanlagda avgifterna får inte överstiga högsta avgiften för en plats enligt reglerna för maxtaxa.

Om du saknar svar på din fråga, hör av dig till Kontaktcenter på telefon 0176-710 00 eller via e-post kontaktcenter@norrtalje.se

Till Förskoleverksamhet
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.