Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vilken vistelsetid har vi rätt till?

Vilken vistelsetid har vi rätt till?

Vistelsetiden omfattar den tid som motsvarar vårdnadshavares arbetstid samt resor till och från arbetet. Vistelsetiden styrs av vårdnadshavares arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt när vårdnadshavare är ledig.

Under helger har barn möjlighet att vara i verksamheten under den tid vårdnadshavare behöver sova för att få en dygnsvila motsvarande 8 timmar.

Vårdnadshavare har rätt till dygnsvila även under vardagar under tid då verksamheten för omsorg på obekväm arbetstid är stängd. Barnen vistas då i sin ordinarie verksamhet. Vårdnadshavaren ansvarar för transport till den ordinarie förskolan, skolan eller fritidshemmet.

Senast ändrad: 2020-05-18