Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vanliga frågor och svar om omsorg vid obekväm arbetstid

Här hittar du vanliga frågor och svar om att söka plats i omsorg under tider då förskola och fritidshem inte erbjuds.

Har jag uppsägningstid?

Vårdnadshavare som har tackat ja till en plats har två månaders uppsägningstid oavsett om platsen har påbörjats eller inte. Vårdnadshavare har dock rätt att ångra uppsägningen inom en vecka.

Senast ändrad: 2020-05-18

Vad kostar det att ha barnet i omsorg på obekväm tid?

Kostnaden för barnomsorg på obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa.

Senast ändrad: 2020-05-18

Hur säger jag upp platsen i omsorg på obekväm tid?

Uppsägning ska göras på e-tjänsten eller skriftligt till Norrtälje kommuns kontaktcenter.

Senast ändrad: 2020-05-18

Vilka tider kan jag hämta och lämna mitt barn?

Vårdnadshavares arbetsschema styr tider för lämning och hämtning i samråd med verksamheten.

Vardagar: Lämning bör ske tidigast kl. 17.30. Hämtning morgontid från kl. 06.00 och kvällstid senast kl. 21.30. Därefter är det natt-vila.

Helger: Lämning morgontid från kl. 06.00 Hämtning kvällstid senast kl. 21.30. Därefter är det nattvila.

Vårdnadshavare vars arbetstid börjar före kl. 06.00 får lämna barnet kvällen innan. Tid för lämning bestäms i dessa fall i samråd med verksamheten.

Senast ändrad: 2020-05-18

Vilka måltider serveras?

Frukost, lunch, middag och mellanmål serveras vardagar och helger på de tider som verksamheten beslutar. Frukost serveras på vardagar vid behov. Verksamheten följer Norrtälje kommuns kostpolicy och riktlinjer för måltidsverksamheten.

Senast ändrad: 2020-05-18

När måste jag lämna in schema för mitt barns vistelse?

Schema för barnets vistelse ligger till grund för personalens arbetsschema. Vårdnadshavare ska lämna schema minst tre veckor innan planerad vistelse, och schemat bör gälla under minst en månad. Ändringar av schema under pågående månad kan endast göras om verksamhetens planering tillåter det. Arbetstidsändring ska kunna styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Senast ändrad: 2020-05-18

Vilken vistelsetid har vi rätt till?

Vistelsetiden omfattar den tid som motsvarar vårdnadshavares arbetstid samt resor till och från arbetet. Vistelsetiden styrs av vårdnadshavares arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt när vårdnadshavare är ledig.

Under helger har barn möjlighet att vara i verksamheten under den tid vårdnadshavare behöver sova för att få en dygnsvila motsvarande 8 timmar.

Vårdnadshavare har rätt till dygnsvila även under vardagar under tid då verksamheten för omsorg på obekväm arbetstid är stängd. Barnen vistas då i sin ordinarie verksamhet. Vårdnadshavaren ansvarar för transport till den ordinarie förskolan, skolan eller fritidshemmet.

Senast ändrad: 2020-05-18

Har man inskolning?

Inskolning sker utifrån barnets individuella behov. Vårdnadshavare deltar i verksamheten efter överenskommelse med personal.

Senast ändrad: 2020-05-18

Kan vi ha kvar omsorg på obekväm tid under föräldraledigheten?

Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

Senast ändrad: 2020-05-06

Hur gör vi om nattomsorgen och fritidshemmet är på olika platser?

Vårdnadshavare som har sina barn placerade på annan förskola under dagtid eller har barn inskrivna i fritidshemmet ansvarar själv för transport till och från verksamheten.

Senast ändrad: 2020-05-06

Kommer mitt barn att vara på samma omsorgsenhet även på dagen?

Vårdnadshavare som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid har förtur till förskoleverksamhet dagtid på den förskola som bedriver verksamhet på obekväm arbetstid. Det gäller även omvänt.Vårdnadshavare som har sina barn placerade dagtid på den förskola som bedriver barnomsorg på obekväm arbetstid har förtur till en plats i barnomsorg på obekväm arbetstid.

Senast ändrad: 2020-05-06

Vilka tider kan man få omsorg om man har obekväm arbetstid?

Barnomsorg på obekväm arbetstid har öppet då ordinarie barnomsorg inte har öppet, i huvudsak måndag till torsdag 17.30 – 07.00, och från och med fredag 17.30 öppet dygnet runt till måndag 7.00.

Senast ändrad: 2020-05-06