Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Söka plats i omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Norrtälje kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare som har sin ordinarie arbetstid förlagd på kvällar, nätter eller helger.

Med barnomsorg på obekväm arbetstid avses de tider då ordinarie förskole- eller fritidshems-verksamhet är stängd. Det gäller dock inte de dagar förskola eller fritidshem har stängt för planering. Behov av barnomsorg på obekväm arbetstid ska vara stadigvarande under minst två månader. Behovet ska vara regelbundet återkommande vid minst två tillfällen per månad och behovet ska uppgå till minst sexton timmar i genomsnitt per månad.

Vem kan beviljas barnomsorg på obekväm arbetstid?

Beslut om omsorg på obekväm tid fattas för högst ett år. Därefter ska behovet av omsorg omprövas. Omprövning kan också ske om platsen inte utnyttjas i den omfattning som vårdnadshavare angett i tidigare ansökan som legat till grund för beslut om barn-omsorg på obekväm tid.

  • Vårdnadshavare som är folkbokförda i Norrtälje kommun med barn från 18 mån (1,5 år) till det år barnet avslutar årskurs 6.
  • Vårdnadshavare som har sitt ordinarie arbete på obekväma tider och där barnomsorg inte kan tillgodoses på annat sätt.
  • Vårdnadshavare som är ensamstående, gifta eller sammanboende där båda parter arbetar obekväma tider. Med sammanboende menas de som är folkbokförda eller bor på samma adress. Sammanboende jämställs med förälder/vårdnadshavare om hen sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande.
  • Vårdnadshavare som enligt sitt arbetstidsschema har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid vid minst två tillfällen per månad och ett behov av minst sexton timmar i genomsnitt per månad.

Ansöka om omsorg

 

Ansökan görs på e-tjänsten för vårdnadshavare

Utöver ansökan i e-tjänsten måste följande underlag skickas in:

  • Arbetsgivarintyg som styrker hushållets behov av omsorg på obekväm arbetstid
  • Arbetsschema från arbetsgivaren för så lång period som möjligt
  • En redogörelse för varför omsorg på obekväm arbetstid inte går att ordna på annat sätt och att man tillsammans med arbetsgivaren prövat möjligheten att förändra arbetstiden.
  • Barnschema.  Ange även hur många kvällar/helger/nätter ni har behov av omsorg per schemaperiod.

 

Handlingarna skickas till: Barn- och utbildningskontoret, Box 803, 761 28 Norrtälje. Märk kuvertet med ”Omsorg på obekväm arbetstid”. Du kan också scanna in handlingarna (ej mobilfoto) och maila in dem till Kontaktcenter. Ange ”Omsorg på obekväm arbetstid” i ämnesraden.

kontaktcenter@norrtalje.se  

Ansökan behandlas inte förrän samtliga ovanstående handlingar har inkommit. Norrtälje kommun strävar efter att erbjuda plats så snart som möjligt och som mest 4 veckor efter att ansökan blivit beviljad. 

Till Förskola och annan pedagogisk verksamhet
Senast ändrad: 2021-11-30
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.