Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hur stor andel av de anställda har förskollärarlegitimation?

Hur stor andel av de anställda har förskollärarlegitimation?

Här kan du jämföra andelen förskollärare med legitimation på förskolorna. Förskolorna är listade i storleksordning baserat på antalet barn i förskolan. Listningen går från störst till minst.Fristående förskola indikeras med  *  Övriga förskolor är kommunala. Informationen är inhämtad september/oktober 2020. 

Förskolans namn

Andel personal (%) med förskollärarlegitimation

Frötuna 30%
Körsbäret 36%
Parken 62%
Solbacka 56%
Linden (Hallsta) 26%
Länna 30%
Skederid 30%
Elmsta 30%
Gottsta 40%
Bålbro 39%
Skarsjö 29%
Förskolan OffenCiven * 25%
Paletten 57%
Slåttergubben 31%
Montessoriförskolan Amorinen * 33%
Montessoriförskolan Grossgärdet * 40%
Förskolan Vega 59%
Västertorp 54%
Småfolket * 33%
Blåklinten 41%
Trollebo förskola * 26%
Förskolan Almerska villan * 33%
Smörblommans Förskola * 25%
Edsbro 25%
Borrhagen * 22%
Rådmansö 54%
Rånäs 36%
Håsta 34%
Sjöhagen 34%
Svanberga  48%
Tallbacken 34%
Vigelsjö gård 38%
Nygatans förskola * 51%
Vallby Hage * 15%
Skebo 33%
Förskolan Krumilur * 30%
Förskolan Fifilur * 30%
Förskolan Killevipp * 30%
Förskolan Hoppitoss* 30%
Söderbykarl 21%
Montessoriförskolan Grind  * 25%
Grisslehamn 33%
Vätö 0%
LEKA Barnens Förskola AB * 25%
Herräng 26%
Närtuna 53%
Köpmanholm 0%
Björkö Arholma 50%

Legitimerade (tillsvidareanställda) förskollärare dividerat med all personal (htj), nov-20 för kommunala förskolor.