Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jämför förskolor i Norrtälje kommun

Här hittar du frågor och svar för att kunna jämföra förskolor i Norrtälje kommun. Du kan jämföra antal elever, avdelningar och mycket mer. Fristående förskola indikeras med *  Övriga förskolor är kommunala. Informationen är inhämtad 15okt, 2020 (Skolverket) förutom vad gäller antal barn i förskolan som avser oktober, 2021.

Hur många barn går det i förskolan?

Här kan du se hur många barn det går i förskolorna. Listningen är i alfabetisk ordning med fristående skolor markerade med * Övriga förskolor är kommunala. Informationen från oktober 15 2021( HT 2021).

Balder förskola* 4
Björkö Arholma förskola 6
Blåklinten förskola 45
Borrhagen* 43 (1 barn i nattomsorg)
Bålbro förskola 57
Edsbro förskola 39
Ekens förskola* 37
Elmsta förskola 73
Freinetförskolan Hugin* 28
Freinetförskolan Mimer* 49
Fröstugan förskola* 27
Frötuna förskola 110
Förskolan Almerska villan* 38 (7 barn i nattomsorg)
Förskolan Fifilur* 23
Förskolan Hoppitoss* 23
Förskolan Killevipp* 17
Förskolan Krumilur* 26
Förskolan Lotsen AB* 31
Förskolan Naturbarnstugan* 49
Förskolan OffenCiven* 57
Förskolan Småfolket* 44
Förskolan uteleken* 18
Gottsta förskola 68
Grisslehamn förskola 14
Herrängs förskola 9
Håsta förskola 34
Jordens skola* 85
Kråkbrinkens förskola* 38
Kunskapsförskolan Björnö - Östhamra* 65
Kunskapsförskolan Rimbo* 23
Köpmanholm förskola 5
Körsbärets förskola 73
Leka barnens förskola AB* 12
Lilltäppans förskola* 25
Lindens förskola 75
Länna 76
Montessoriförskolan Amorinen* 40
Montessoriförskolan Bambino* 34
Montessoriförskolan Grind* 14
Montessoriförskolan Grossgärdet* 28
Norrtälje förskola AB-Gnistan* 39
Norrtälje förskola AB-Höjdhoppet* 38
Norrtälje förskola AB-Växtriket* 21
Nygatans förskola* 30
Närtuna 10
Paletten 55 (6 barn i nattomsorg)
Parken 79
Riala Waldorfförskola* 12
Rådmansö 29
Rånäs 32
Rövarborgens förskola* 30
Sjöhagen 36
Skarsjö 68
Skebo 28
Skederid 77
Slåttergubben 53
Smörblommans Förskola* 39
Solbacka 78
Svanberga  36
Söderbykarl 27
Tallbacken 26
Trollebo förskola* 43
Vallby Hage* 31
Vigelsjö gård 34
Viktoriagårdens förskola* 26
Vildnissarna Roslagsbro* 45
Vildnissarna Solbacka* 71
Vintergatans förskola* 36
Västertorp 57
Vätö 22

 

Senast ändrad: 2020-12-21

Hur många avdelningar finns det på förskolan?

Här kan du se Här kan du se hur många avdelningar/barngrupper det finns på förskolan. Förskolorna är listade i alfabetisk ordning. Fristående förskola indikeras med  *  Övriga förskolor är kommunala. 

Balder förskola* 1
Björkö Arholma förskola 1
Blåklinten förskola 3
Borrhagen*  4
Bålbro förskola 3
Edsbro förskola 2
EKENS FÖRSKOLA* 4
Elmsta förskola 5
FREINETFÖRSKOLAN HUGIN* 2
FREINETFÖRSKOLAN MIMER* 2
FRÖSTUGAN FÖRSKOLA* 2
Frötuna förskola 6
Förskolan Almerska villan* 5
Förskolan Fifilur* 1
Förskolan Hoppitoss* 1
Förskolan Killevipp* 1
Förskolan Krumilur* 1
FÖRSKOLAN LOTSEN AB* 3
Förskolan Naturbarnstugan* 4
Förskolan OffenCiven* 3
Förskolan Småfolket* 2
FÖRSKOLAN UTELEKEN* 1
Gottsta förskola 4
Grisslehamn förskola 1
Herrängs förskola 1
Håsta förskola 2
JORDENS SKOLA* 4
KRÅKBRINKEN FÖRSKOLA* 2
Kunskapsförskolan Björnö - Östhamra*  7
Kunskapsförskolan Rimbo* 2
Köpmanholm förskola 1
Körsbärets förskola 4
LEKA Barnens Förskola AB* 1
LILLTÄPPANS FÖRSKOLA* 2
Lindens förskola 8
Länna 4
Montessoriförskolan Amorinen* 6
MONTESSORIFÖRSKOLAN BAMBINO* 2
Montessoriförskolan Grind* 1
Montessoriförskolan Grossgärdet* 4
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-GNISTAN* 2
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-HÖJDHOPPET* 2
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-VÄXTRIKET* 2
Nygatans förskola* 2
Närtuna 1
Paletten 3
Parken 5
RIALA WALDORFFÖRSKOLA* 2
Rådmansö 2
Rånäs 2
RÖVARBORGENS FÖRSKOLA* 3
Sjöhagen 2
Skarsjö 5
Skebo 2
Skederid 4
Slåttergubben 3
Smörblommans Förskola* 2
Solbacka 5
Svanberga  2
Söderbykarl 2
Tallbacken 2
Trollebo förskola* 2
Vallby Hage* 3
Vigelsjö gård 2
VIKTORIAGÅRDEN FÖRSKOLA AB* 2
VILDNISSARNA ROSLAGSBRO* 3
VILDNISSARNA SOLBACKA* 6
VINTERGATANS FÖRSKOLA* 2
Västertorp 3
Vätö 2
Senast ändrad: 2020-12-21

Antal barn per avdelning på förskolan

Barngrupperna i förskolan ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Det är flera faktorer som styr när en barngrupp kan anses vara lagom stor. För barn mellan ett och tre år kan ett riktmärke för barngruppens storlek vara sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett riktmärke vara nio till 15 barn. Riktmärkena är inte tvingande (Skolverket, 2021). Det gäller genomsnittligt antal barn per avdelning/barngrupp. Förskolorna är listade i alfabetisk ordning. Fristående förskolor är markerade med *. Övriga är kommunala förskolor.

Balder förskola 4
Björkö Arholma förskola* 5
Blåklinten förskola 15,7
Borrhagen*  9,3
Bålbro förskola 20,7
Edsbro förskola 19
EKENS FÖRSKOLA* 8,5
Elmsta förskola 15,6
FREINETFÖRSKOLAN HUGIN* 15
FREINETFÖRSKOLAN MIMER* 15,5
FRÖSTUGAN FÖRSKOLA* 15
Frötuna förskola 19,7
Förskolan Almerska villan* 8,2
Förskolan Fifilur* 22
Förskolan Hoppitoss* 23
Förskolan Killevipp* 23
Förskolan Krumilur* 23
FÖRSKOLAN LOTSEN AB* 9
Förskolan Naturbarnstugan* 12,3
Förskolan OffenCiven* 16,3
Förskolan Småfolket* 25
FÖRSKOLAN UTELEKEN* 21
Gottsta förskola 16,5
Grisslehamn förskola 15
Herrängs förskola 13
Håsta förskola 16,5
JORDENS SKOLA* 20,5
KRÅKBRINKEN FÖRSKOLA* 19,5
Kunskapsförskolan Björnö - Östhamra*  9
Kunskapsförskolan Rimbo*  11,5
Köpmanholm förskola 6
Körsbärets förskola 20,3
LEKA Barnens Förskola AB* 11
LILLTÄPPANS FÖRSKOLA* 11,5
Lindens förskola 9,5
Länna 19,5
Montessoriförskolan Amorinen* 7,5
MONTESSORIFÖRSKOLAN BAMBINO* 16,5
Montessoriförskolan Grind* 8
Montessoriförskolan Grossgärdet* 10,5
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-GNISTAN* 18,5
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-HÖJDHOPPET* 13
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-VÄXTRIKET* 17
Nygatans förskola* 15
Närtuna 10
Paletten 18
Parken 15,8
RIALA WALDORFFÖRSKOLA* 7,5
Rådmansö 18,5
Rånäs 18,5
RÖVARBORGENS FÖRSKOLA* 10
Sjöhagen 17
Skarsjö 12,4
Skebo 14,5
Skederid 18,8
Slåttergubben 17,7
Smörblommans Förskola* 20,5
Solbacka 15,6
Svanberga  16
Söderbykarl 10
Tallbacken 16,5
Trollebo förskola* 21,5
Vallby Hage* 8,7
Vigelsjö gård 14
VIKTORIAGÅRDEN FÖRSKOLA AB* 16
VILDNISSARNA ROSLAGSBRO* 14,7
VILDNISSARNA SOLBACKA* 12,2
VINTERGATANS FÖRSKOLA* 17,5
Västertorp 19
Vätö 6,5
   
Senast ändrad: 2021-10-25

Hur stor andel av de anställda har förskollärarlegitimation?

Här kan du jämföra andelen förskollärare % med legitimation på förskolorna. Förskolorna är listade i alfabetisk ordning. Fristående förskola indikeras med  *  Övriga förskolor är kommunala. Informationen är inhämtad 15 oktober 2020. 

Balder förskola* 25
Björkö Arholma förskola 50
Blåklinten förskola 37,4
Borrhagen*  11,6
Bålbro förskola 53,3
Edsbro förskola 21,4
EKENS FÖRSKOLA* 24,9
Elmsta förskola 32,8
FREINETFÖRSKOLAN HUGIN* 35
FREINETFÖRSKOLAN MIMER* 50,4
FRÖSTUGAN FÖRSKOLA* 29,2
Frötuna förskola 29,3
Förskolan Almerska villan* 24,9
Förskolan Fifilur* 15,3
Förskolan Hoppitoss* 16,4
Förskolan Killevipp* 18,1
Förskolan Krumilur* 41,6
FÖRSKOLAN LOTSEN AB* 39,6
Förskolan Naturbarnstugan* Uppgift saknas
Förskolan OffenCiven* 21,8
Förskolan Småfolket* Uppgift saknas
FÖRSKOLAN UTELEKEN* 20
Gottsta förskola 38,4
Grisslehamn förskola 33,3
Herrängs förskola 28,2
Håsta förskola 13,7
JORDENS SKOLA* 53,3
KRÅKBRINKEN FÖRSKOLA* 36,6
Kunskapsförskolan Björnö - Östhamra*  42
Kunskapsförskolan Rimbo*  40
Köpmanholm förskola 0
Körsbärets förskola 38,1
LEKA Barnens Förskola AB* 36,4
LILLTÄPPANS FÖRSKOLA* 15,4
Lindens förskola 34,3
Länna 31,5
Montessoriförskolan Amorinen* 18,8
MONTESSORIFÖRSKOLAN BAMBINO* 47,1
Montessoriförskolan Grind* 16,7
Montessoriförskolan Grossgärdet* 0
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-GNISTAN* 32,2
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-HÖJDHOPPET* 33,1
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-VÄXTRIKET* 27,8
Nygatans förskola* 40,6
Närtuna 42
Paletten 58,5
Parken 66,2
RIALA WALDORFFÖRSKOLA* 37,3
Rådmansö 31,4
Rånäs 33,2
RÖVARBORGENS FÖRSKOLA* 12,5
Sjöhagen 33
Skarsjö 27,5
Skebo 18,4
Skederid 28,4
Slåttergubben 26,5
Smörblommans Förskola* 19,8
Solbacka 60,3
Svanberga  15,3
Söderbykarl 17,9
Tallbacken 16,2
Trollebo förskola* 22,8
Vallby Hage* 9,9
Vigelsjö gård 17,1
VIKTORIAGÅRDEN FÖRSKOLA AB* 26,1
VILDNISSARNA ROSLAGSBRO* 26,6
VILDNISSARNA SOLBACKA* 25,5
VINTERGATANS FÖRSKOLA* 33,5
Västertorp 54,1
Vätö 36,4
   

 

Senast ändrad: 2020-12-21

Hur stor är förskolan inomhus i kvadratmeter?

Här hittar du jämförande uppgifter på inomhusstorleken för förskolan.  Listningen är i alfabetisk ordning. Fristående förskola indikeras med *.  Övriga förskolor är kommunala. Informationen är inhämtad 15 oktober 2020. 

Förskolans namn

Förskolans storlek (kvm inne)

Balder förskola* Uppgift saknas
Björkö Arholma förskola 88
Blåklinten förskola 610
Borrhagen* 300
Bålbro förskola 701
Edsbro förskola 601
EKENS FÖRSKOLA* Uppgift saknas
Elmsta förskola 213
FREINETFÖRSKOLAN HUGIN* Uppgift saknas
FREINETFÖRSKOLAN MIMER* Uppgift saknas
FRÖSTUGAN FÖRSKOLA* Uppgift saknas
Frötuna förskola 1200
Förskolan Almerska villan* 500
Förskolan Fifilur* 174
Förskolan Hoppitoss* 194
Förskolan Killevipp* 179
Förskolan Krumilur* 283
FÖRSKOLAN LOTSEN AB* Uppgift saknas
Förskolan Naturbarnstugan* 490
Förskolan OffenCiven* 750
Förskolan Småfolket* 300
FÖRSKOLAN UTELEKEN Uppgift saknas
Gottsta förskola 851
Grisslehamn förskola 154
Herrängs förskola 241
Håsta förskola 313
JORDENS SKOLA* Uppgift saknas
KRÅKBRINKEN FÖRSKOLA* Uppgift saknas
Kunskapsförskolan Björnö - Östhamra*  1082
Kunskapsförskolan Rimbo* Uppgift saknas
Köpmanholm förskola 200
Körsbärets förskola 944
LEKA Barnens Förskola AB* 100
LILLTÄPPANS FÖRSKOLA* 146
Lindens förskola 1930
Länna 694
Montessoriförskolan Amorinen* Uppgift saknas
MONTESSORIFÖRSKOLAN BAMBINO* Uppgift saknas
Montessoriförskolan Grind* Uppgift saknas
Montessoriförskolan Grossgärdet* Uppgift saknas
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-GNISTAN* 326
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-HÖJDHOPPET* 335
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-VÄXTRIKET* Uppgift saknas
Nygatans förskola* 205
Närtuna 205
Paletten 468
Parken 760
RIALA WALDORFFÖRSKOLA* 123
Rådmansö 339
Rånäs 304
RÖVARBORGENS FÖRSKOLA* 175
Sjöhagen 976
Skarsjö 861
Skebo 319
Skederid 354
Slåttergubben 536
Smörblommans Förskola* 330
Solbacka 1053
Svanberga  632
Söderbykarl 349
Tallbacken 368
Trollebo förskola* 308
Vallby Hage* 395
Vigelsjö gård 450
VIKTORIAGÅRDEN FÖRSKOLA AB* 142
VILDNISSARNA ROSLAGSBRO* Uppgift saknas
VILDNISSARNA SOLBACKA* Uppgift saknas
VINTERGATANS FÖRSKOLA* 385
Västertorp 502
Vätö 400
   
Senast ändrad: 2020-12-21

Hur stor utomhusyta har förskolan?

Här kan du jämföra hur stora utomhusytorna är på förskolorna. Förskolorna är listade i alfabetisk ordning. Fristående förskola indikeras med *  Övriga förskolor är kommunala. Informationen är inhämtad oktober15 2020.

Förskolans namn

Förskolans storlek (kvm ute)

Balder förskola* Uppgift saknas
Björkö Arholma förskola 2610
Blåklinten förskola 2627
Borrhagen*  4000
Bålbro förskola 4200
Edsbro förskola 5936
EKENS FÖRSKOLA* Uppgift saknas
Elmsta förskola 1750
FREINETFÖRSKOLAN HUGIN* Uppgift saknas
FREINETFÖRSKOLAN MIMER* Uppgift saknas
FRÖSTUGAN FÖRSKOLA* Uppgift saknas
Frötuna förskola 5768
Förskolan Almerska villan* 1415
Förskolan Fifilur* 1290
Förskolan Hoppitoss* 4439
Förskolan Killevipp* 2205
Förskolan Krumilur* 1785
FÖRSKOLAN LOTSEN AB* Uppgift saknas
Förskolan naturbarn* 4393
Förskolan OffenCiven* 1700
Förskolan Småfolket* 6200
FÖRSKOLAN UTELEKEN* Uppgift saknas
Gottsta förskola 2529
Grisslehamn förskola 1755
Herrängs förskola 1496
Håsta förskola 1128
JORDENS SKOLA* Uppgift saknas
KRÅKBRINKEN FÖRSKOLA* Uppgift saknas
Kunskapsförskolan Björnö - Östhamra* 3160
Kunskapsförskolan Rimbo* Uppgift saknas
Köpmanholm förskola ca5009
Körsbärets förskola 1992
LEKA Barnens Förskola AB* 2000
LILLTÄPPANS FÖRSKOLA* Uppgift saknas
Lindens förskola 2000
Länna 2597
Montessoriförskolan Amorinen* Uppgift saknas
MONTESSORIFÖRSKOLAN BAMBINO* Uppgift saknas
Montessoriförskolan Grind* Uppgift saknas
Montessoriförskolan Grossgärdet* Uppgift saknas
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-GNISTAN* Uppgift saknas
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-HÖJDHOPPET* Uppgift saknas
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-VÄXTRIKET* Uppgift saknas
Nygatans förskola* 600
Närtuna 500
Paletten 2706
Parken 2163
RIALA WALDORFFÖRSKOLA* 700
Rådmansö 4451
Rånäs 1413
RÖVARBORGENS FÖRSKOLA* Uppgift saknas
Sjöhagen 1750
Skarsjö 3493
Skebo 950
Skederid ca3000
Slåttergubben 6867
Smörblommans Förskola* Innegården 370. Yttergården 500 
Solbacka 2644
Svanberga  ca1300
Söderbykarl ca3000
Tallbacken 1400
Trollebo förskola* 4500
Vallby Hage* 1200
Vigelsjö gård 4668
VIKTORIAGÅRDEN FÖRSKOLA AB* ca 4000
VILDNISSARNA ROSLAGSBRO* Uppgift saknas
VILDNISSARNA SOLBACKA* Uppgift saknas
VINTERGATANS FÖRSKOLA* Uppgift saknas
Västertorp 3762
Vätö 2460
Senast ändrad: 2020-12-21

Har förskolan eget tillagningskök eller catering?

Här kan du se om förskolan har eget tillagningskök eller mottagningskök. Förskolorna är listade i alfabetiskordning. Fristående förskola indikeras med  *  Övriga förskolor är kommunala. Informationen är inhämtad 15 oktober 2020.

Balder förskola* Uppgift saknas
Björkö Arholma förskola Eget tillagningsskök och mottagningskök
Blåklinten förskola Mottagningskök
Borrhagen*  Eget tillagningskök
Bålbro förskola Eget tillagningskök
Edsbro förskola Mottagningskök
EKENS FÖRSKOLA* Uppgift saknas
Elmsta förskola Mottagningskök
FREINETFÖRSKOLAN HUGIN* Mottagningskök
FREINETFÖRSKOLAN MIMER* Uppgift saknas
FRÖSTUGAN FÖRSKOLA* Uppgift saknas
Frötuna förskola Mottagningskök
Förskolan Almerska villan* Eget tillagningskök
Förskolan Fifilur* Mottagningskök
Förskolan Hoppitoss* Mottagningskök
Förskolan Killevipp* Mottagningskök
Förskolan Krumilur* Mottagningskök
FÖRSKOLAN LOTSEN AB* Uppgift saknas
Förskolan Naturbarnstugan* Mottagningskök
Förskolan OffenCiven* Mottagningskök
Förskolan Småfolket* Eget tillagningskök
FÖRSKOLAN UTELEKEN* Uppgift saknas
Gottsta förskola Mottagningskök
Grisslehamn förskola Mottagningskök
Herrängs förskola Mottagningskök
Håsta förskola Eget tillagningskök
JORDENS SKOLA* Uppgift saknas
KRÅKBRINKEN FÖRSKOLA* Uppgift saknas
Kunskapsförskolan Björnö - Östhamra*  Eget tillagningskök
Kunskapsförskolan Rimbo*  Mottagningskök
Köpmanholm förskola Mottagningskök
Körsbärets förskola Mottagningskök
LEKA Barnens Förskola AB* Eget tillagningskök
LILLTÄPPANS FÖRSKOLA* Mottagningskök
Lindens förskola Eget tillagningskök
Länna Mottagningskök
Montessoriförskolan Amorinen* Mottagningskök (skolans tillagningskök)
MONTESSORIFÖRSKOLAN BAMBINO* Uppgift saknas
Montessoriförskolan Grind* Mottagningskök (skolans tillagningskök)
Montessoriförskolan Grossgärdet* Eget tillagningskök
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-GNISTAN* Eget tillagningskök 
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-HÖJDHOPPET* Eget tillagningskök
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-VÄXTRIKET* Eget tillagningskök
Nygatans förskola* Mottagningskök
Närtuna Mottagningskök
Paletten Mottagningskök
Parken Eget tillagningskök
RIALA WALDORFFÖRSKOLA* Eget tillagningskök
Rådmansö Eget tillagningskök
Rånäs Mottagningskök
RÖVARBORGENS FÖRSKOLA* Eget tillagningskök
Sjöhagen Mottagningskök
Skarsjö Eget tillagningskök
Skebo Eget tillagningskök (äter i skolans matsal)
Skederid Mottagningskök
Slåttergubben Mottagningskök
Smörblommans Förskola* Eget tillagningskök
Solbacka Eget tillagningskök
Svanberga  Mottagningskök
Söderbykarl Mottagningskök
Tallbacken Eget tillagningskök
Trollebo förskola* Mottagningskök
Vallby Hage* Mottagningskök
Vigelsjö gård Mottagningskök
VIKTORIAGÅRDEN FÖRSKOLA AB* Eget tillagningskök
VILDNISSARNA ROSLAGSBRO* Uppgift saknas
VILDNISSARNA SOLBACKA* Uppgift saknas
VINTERGATANS FÖRSKOLA* Eget tillagningskök
Västertorp Eget tillagningskök
Vätö Mottagningskök
   
Senast ändrad: 2020-12-21

Personaltäthet

Förskolorna är listade i alfabetisk ordning. Fristående förskola indikeras med *.  Övriga förskolor är kommunala. Informationen är inhämtad 15 oktober 2020. Antal inskrivna barn dividerat med antal heltidstjänster. I antalet heltidstjänster har antalet anställda som arbetar med barn (exklusive städ- och kökspersonal) räknats om till heltidstjänster med hjälp av tjänstgöringsgraden. Arbetsledares schemalagda arbetstid i barngrupp har medräknats. 

Förskolans namn

Personaltäthet HT20

Balder förskola* ..
Björkö Arholma förskola 2,5
Blåklinten förskola 4,6
Borrhagen*  5,4
Bålbro förskola 5,4
Edsbro förskola 4,5
EKENS FÖRSKOLA* 4,8
Elmsta förskola 5,1
FREINETFÖRSKOLAN HUGIN* 4,9
FREINETFÖRSKOLAN MIMER* 5,6
FRÖSTUGAN FÖRSKOLA* 4,4
Frötuna förskola 5,3
Förskolan Almerska villan* 4,6
Förskolan Fifilur* 3,7
Förskolan Hoppitoss* 3,8
Förskolan Killevipp* 4,7
Förskolan Krumilur* 5,2
FÖRSKOLAN LOTSEN AB* 5
Förskolan Naturbarnstugan* 7
Förskolan OffenCiven* 5
Förskolan Småfolket* Uppgift saknas
FÖRSKOLAN UTELEKEN* 4,7
Gottsta förskola 5,1
Grisslehamn förskola 5
Herrängs förskola 3,7
Håsta förskola 4,5
JORDENS SKOLA* 5,5
KRÅKBRINKEN FÖRSKOLA* 3,4
Kunskapsförskolan Björnö - Östhamra  4,7
Kunskapsförskolan Rimbo  4,6
Köpmanholm förskola 3,8
Körsbärets förskola 5,2
LEKA Barnens Förskola AB* ..
LILLTÄPPANS FÖRSKOLA* 6,6
Lindens förskola 4,6
Länna 5,4
Montessoriförskolan Amorinen* 4,8
MONTESSORIFÖRSKOLAN BAMBINO* 5,2
Montessoriförskolan Grind* ..
Montessoriförskolan Grossgärdet* 7,1
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-GNISTAN* 5
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-HÖJDHOPPET* 4,6
NORRTÄLJE FÖRSK. AB-VÄXTRIKET* 5
Nygatans förskola* 6,5
Närtuna 4,2
Paletten 6,3
Parken 5,7
RIALA WALDORFFÖRSKOLA* 4,5
Rådmansö 5,8
Rånäs 4,4
RÖVARBORGENS FÖRSKOLA* 5,7
Sjöhagen 6,1
Skarsjö 4,6
Skebo 6,7
Skederid 4,3
Slåttergubben 5
Smörblommans Förskola* 4,4
Solbacka 5,6
Svanberga  5,4
Söderbykarl 4,8
Tallbacken 7,1
Trollebo förskola* 5,1
Vallby Hage* 4,1
Vigelsjö gård 4,8
VIKTORIAGÅRDEN FÖRSKOLA AB* 5,6
VILDNISSARNA ROSLAGSBRO* 5,9
VILDNISSARNA SOLBACKA* 5
VINTERGATANS FÖRSKOLA* 4,6
Västertorp 5,8
Vätö 4,7
Senast ändrad: 2021-10-26