Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jämför förskolor i Norrtälje kommun

Här hittar du frågor och svar för att kunna jämföra förskolor i Norrtälje kommun. Du kan jämföra antal elever, avdelningar och mycket mer. Fristående förskola indikeras med *  Övriga förskolor är kommunala. Informationen är inhämtad september/oktober 2020. 

Hur många barn går det i förskolan?

Här kan du se hur många barn det går i förskolorna. Förskolorna är listade i storleksordning baserat på antalet barn i förskolan. Listningen går från störst till minst.Fristående förskola indikeras med  *  Övriga förskolor är kommunala. Informationen är inhämtad september/oktober 2020. 

Förskolans namn

Antal barn

Frötuna 116
Körsbäret 81
Parken 79
Solbacka 79
Linden (Hallsta) 75
Länna 74
Skederid 73
Elmsta 71
Gottsta 63
Bålbro 61
Skarsjö 61
Förskolan OffenCiven * 60
Paletten 54
Slåttergubben 52
Montessoriförskolan Amorinen * 52
Montessoriförskolan Grossgärdet * 52
Förskolan Vega 51
Västertorp 51
Småfolket * 50
Blåklinten 45
Trollebo förskola * 43
Förskolan Almerska villan * 40
Smörblommans Förskola * 40
Edsbro 38
Borrhagen * 38
Rådmansö 36
Rånäs 36
Håsta 33
Sjöhagen 32
Svanberga  32
Tallbacken 32
Vigelsjö gård 30
Nygatans förskola * 30
Vallby Hage * 30
Skebo 29
Förskolan Krumilur * 25
Förskolan Fifilur * 25
Förskolan Killevipp * 25
Förskolan Hoppitoss* 23
Söderbykarl 21
Montessoriförskolan Grind  * 20
Grisslehamn 14
Vätö 14
LEKA Barnens Förskola AB * 14
Herräng 13
Närtuna 10
Köpmanholm 7
Björkö Arholma 5

Hur många avdelningar är det på förskolan?

Här kan du se hur många avdelningar det är på förskolan. Förskolorna är listade i storleksordning baserat på antalet barn i förskolan. Listningen går från störst till minst.Fristående förskola indikeras med  *  Övriga förskolor är kommunala. Informationen är inhämtad september/oktober 2020. 

Förskolans namn

Antal avdelningar

Frötuna 6
Körsbäret 4
Parken 5
Solbacka 5
Linden (Hallsta) 8
Länna 4
Skederid 4
Elmsta 5
Gottsta 4
Bålbro 3
Skarsjö 5
Förskolan OffenCiven  * 3
Paletten 3
Slåttergubben 3
Montessoriförskolan Amorinen * 2
Montessoriförskolan Grossgärdet * 2
Förskolan Vega 3
Västertorp 3
Småfolket * 2
Blåklinten 3
Trollebo förskola * 2
Förskolan Almerska villan * 3
Smörblommans Förskola * 2 avd. syskon
Edsbro 2
Borrhagen * 3
Rådmansö 2
Rånäs 2
Håsta 2
Sjöhagen 2
Svanberga  2
Tallbacken 2
Vigelsjö gård 2
Nygatans förskola * 2
Vallby Hage * 3
Skebo 2
Förskolan Krumilur * 1
Förskolan Fifilur * 1
Förskolan Killevipp * 1
Förskolan Hoppitoss* 1
Söderbykarl 2
Montessoriförskolan Grind  * 2
Grisslehamn 1
Vätö 2
LEKA Barnens Förskola AB * 1
Herräng 1
Närtuna 1
Köpmanholm 1
Björkö Arholma 1

Hur stor andel av de anställda har förskollärarlegitimation?

Här kan du jämföra andelen förskollärare med legitimation på förskolorna. Förskolorna är listade i storleksordning baserat på antalet barn i förskolan. Listningen går från störst till minst.Fristående förskola indikeras med  *  Övriga förskolor är kommunala. Informationen är inhämtad september/oktober 2020. 

Förskolans namn

Andel personal (%) med förskollärarlegitimation

Frötuna 30%
Körsbäret 36%
Parken 62%
Solbacka 56%
Linden (Hallsta) 26%
Länna 30%
Skederid 30%
Elmsta 30%
Gottsta 40%
Bålbro 39%
Skarsjö 29%
Förskolan OffenCiven * 25%
Paletten 57%
Slåttergubben 31%
Montessoriförskolan Amorinen * 33%
Montessoriförskolan Grossgärdet * 40%
Förskolan Vega 59%
Västertorp 54%
Småfolket * 33%
Blåklinten 41%
Trollebo förskola * 26%
Förskolan Almerska villan * 33%
Smörblommans Förskola * 25%
Edsbro 25%
Borrhagen * 22%
Rådmansö 54%
Rånäs 36%
Håsta 34%
Sjöhagen 34%
Svanberga  48%
Tallbacken 34%
Vigelsjö gård 38%
Nygatans förskola * 51%
Vallby Hage * 15%
Skebo 33%
Förskolan Krumilur * 30%
Förskolan Fifilur * 30%
Förskolan Killevipp * 30%
Förskolan Hoppitoss* 30%
Söderbykarl 21%
Montessoriförskolan Grind  * 25%
Grisslehamn 33%
Vätö 0%
LEKA Barnens Förskola AB * 25%
Herräng 26%
Närtuna 53%
Köpmanholm 0%
Björkö Arholma 50%

Legitimerade (tillsvidareanställda) förskollärare dividerat med all personal (htj), nov-20 för kommunala förskolor.

Hur stor är förskolan inomhus i kvadratmeter?

Här hittar du jämförande uppgifter på inomhusstorleken för förskolan. Förskolorna är listade i storleksordning baserat på antalet barn i förskolan. Listningen går från störst till minst.Fristående förskola indikeras med  *  Övriga förskolor är kommunala. Informationen är inhämtad september/oktober 2020. 

Förskolans namn

Förskolans storlek (kvm inne)

Frötuna 1200
Körsbäret 944
Parken 760
Solbacka 1053
Linden (Hallsta) 1930
Länna 694
Skederid 354
Elmsta 213
Gottsta 851
Bålbro 701
Skarsjö 861
Förskolan OffenCiven * 750
Paletten 468
Slåttergubben 536
Montessoriförskolan Amorinen *  
Montessoriförskolan Grossgärdet *  
Förskolan Vega 846
Västertorp 502
Småfolket * ca 300
Blåklinten 610
Trollebo förskola * 308
Förskolan Almerska villan * 500
Smörblommans Förskola * 330
Edsbro 601
Borrhagen * 300
Rådmansö 339
Rånäs 304
Håsta 313
Sjöhagen  
Svanberga  632
Tallbacken 368
Vigelsjö gård 450
Nygatans förskola * 205
Vallby Hage * 395
Skebo 319
Förskolan Krumilur * 283
Förskolan Fifilur * 174
Förskolan Killevipp * 179
Förskolan Hoppitoss* 194
Söderbykarl 349
Montessoriförskolan Grind  *  
Grisslehamn 154
Vätö 400
LEKA Barnens Förskola AB * 100
Herräng 241
Närtuna 205
Köpmanholm 200
Björkö Arholma 88

Hur stor utomhusyta har förskolan?

Här kan du jämföra hur stora utomhusytorna är på förskolorna. Förskolorna är listade i storleksordning baserat på antalet barn i förskolan. Listningen går från störst till minst.Fristående förskola indikeras med  *  Övriga förskolor är kommunala. Informationen är inhämtad september/oktober 2020.

Förskolans namn

Förskolans storlek (kvm ute)

Frötuna 5768
Körsbäret 1992
Parken 2163
Solbacka 2644
Linden (Hallsta) 2000
Länna 2597
Skederid  
Elmsta 1750
Gottsta 2529
Bålbro 4200
Skarsjö 3493
Förskolan OffenCiven * 1700
Paletten 2706
Slåttergubben 6867
Montessoriförskolan Amorinen *  
Montessoriförskolan Grossgärdet *  
Förskolan Vega 500
Västertorp 3762
Småfolket * ca 6200
Blåklinten 2627
Trollebo förskola * 4500
Förskolan Almerska villan * 1415
Smörblommans Förskola * Innegården 370. Yttergården 500 
Edsbro 5936
Borrhagen * 4000
Rådmansö 4451
Rånäs 1413
Håsta 1128
Sjöhagen 1750
Svanberga   
Tallbacken 1400
Vigelsjö gård 4668
Nygatans förskola * 600
Vallby Hage * 1200
Skebo 950
Förskolan Krumilur * 1785
Förskolan Fifilur * 1290
Förskolan Killevipp * 2205
Förskolan Hoppitoss* 4439
Söderbykarl  
Montessoriförskolan Grind  *  
Grisslehamn 1755
Vätö 2460
LEKA Barnens Förskola AB * 2000
Herräng 1496
Närtuna 500
Köpmanholm  
Björkö Arholma 2610

Har förskolan eget tillagningskök eller catering?

Här kan du se om förskolan har eget tillagningskök eller catering. Förskolorna är listade i storleksordning baserat på antalet barn i förskolan. Listningen går från störst till minst.Fristående förskola indikeras med  *  Övriga förskolor är kommunala. Informationen är inhämtad september/oktober 2020.

Förskolans namn

Eget tillagningskök/catering (mottagningskök)

Frötuna Catering
Körsbäret Catering
Parken Eget tillagningskök
Solbacka Eget tillagningskök
Linden (Hallsta) Eget tillagningskök
Länna Catering
Skederid Catering
Elmsta Catering
Gottsta Catering
Bålbro Eget tillagningskök
Skarsjö Eget tillagningskök
Förskolan OffenCiven * Catering
Paletten Catering
Slåttergubben Catering
Montessoriförskolan Amorinen * Catering (skolans tillagningskök)
Montessoriförskolan Grossgärdet * Eget tillagningskök
Förskolan Vega Catering
Västertorp Eget tillagningskök
Småfolket * Eget tillagningskök
Blåklinten Catering
Trollebo förskola * Catering
Förskolan Almerska villan * Eget tillagningskök
Smörblommans Förskola * Eget tillagningskök
Edsbro Catering
Borrhagen * Eget tillagningskök
Rådmansö Eget tillagningskök
Rånäs Catering
Håsta Eget tillagningskök
Sjöhagen Catering
Svanberga  Catering
Tallbacken Eget tillagningskök
Vigelsjö gård Catering
Nygatans förskola * Catering
Vallby Hage * Catering
Skebo Eget tillagningskök (äter i skolans matsal)
Förskolan Krumilur * Catering
Förskolan Fifilur * Catering
Förskolan Killevipp * Catering
Förskolan Hoppitoss* Catering
Söderbykarl Catering
Montessoriförskolan Grind  * Catering (skolans tillagningskök)
Grisslehamn Catering
Vätö Catering
LEKA Barnens Förskola AB * Eget tillagningskök
Herräng Catering
Närtuna Catering
Köpmanholm Catering
Björkö Arholma Eget tillagningsskök och catering