Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra mål och hur vi når dem

Vår verksamhet regleras av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap, utmaning och tydliga krav.

FN:s barnkonvention

Förenta Nationerna antog 1989 en konvention om barnens rättigheter. I den finns en universell definition om vilka rättigheter alla barn har och den är en del av den internationella folkrätten. Alla övriga styrdokument för förskolan grundar sig i denna konvention, läs gärna mer på UNICEFs webbplats.

Skollagen

Skollagen (2010:800) är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Lagen anger vilka uppgifter förskoleverksamheten har och vilka grundläggande krav som ställs på kvalitet, bland annat gruppstorlek, personalens kompetens och lokaler. Läs gärna mer i Skollagen.

Läroplan för förskolan

I läroplanen för förskolan beskrivs vårt uppdrag och vilka mål vi ska sträva mot.  Läroplanen gäller för alla förskolor i Sverige. Läs mer i Läroplan för förskolan.

Norrtälje kommuns verksamhetsplan

Här finns de mål som kommunfullmäktige vill att förskolorna ska arbeta mot

Vätö förskolas egna mål

I vår lokala arbetsplan, som vi benämner Levande Verksamhetsplan, beskriver vi varje år hur vi vill utveckla vår verksamhet, vilka mål vi satt upp och vilka arbetsområden vi har i fokus. När vi tar fram vår arbetsplan utgår vi från vad föräldrarna tycker om vår verksamhet och vi utvärderar även vårt eget arbete.

Likabehandlingsplan, eller Plan mot kränkande behandling

I vår likabehandlingsplan kan du läsa hur vi på Vätö förskola arbetar för att förebygga och åtgärda kränkande behandling, liksom hur vi arbetar med uppföljning.

Vårt kvalitetsarbete

Det är viktigt för oss att ständigt utveckla vår verksamhet. Därför dokumenterar vi det vi gör tillsammans med barnen, observerar hur deras lärande utvecklas, lyssnar på deras synpunkter och frågar efter vad föräldrar tycker i enkäter som exempelvis "utvärdering av verksamheten". Allt detta är viktiga delar i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi studerar våra resultat, analyserar dem och vidtar de åtgärder som behövs för att förbättra dem.

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.