Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår verksamhet

Vi tror på ett livslångt lärande där varje barns inneboende kunskaper, ett medforskande förhållningssätt och nyfikenhet utgör grunden.

Vår vision

Vi tror på ett livslångt lärande där varje barns inneboende kunskaper, ett medforskande förhållningssätt och nyfikenhet utgör grunden. Vi ska ge alla barn möjlighet att utveckla sin självkänsla och tillit till sin egen förmåga. Vi ser alla barn som vinnare.

Vårt arbetssätt

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är viktiga utgångspunkter för oss på Vätö förskola. Vi har en tillåtande atmosfär med professionella vuxna som möter varje barn och dess förutsättningar. Här ges alla möjlighet att växa till självständiga individer med kunskaper och färdigheter för livet. Vi lär genom att försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra egna slutsatser enskilt och tillsammans med andra. Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö/98-10). Där ligger fokus på det utforskande och rika barnet. Grundsynen är att varje barn är kompetent. Genom att fokusera på barns starka sidor läggs grunden till självtillit. En förutsättning för lärande är lust, det ska vara roligt och ske på barnens villkor.

Våra pedagogiska ställningstaganden.

Under 2017/2018 har vi fördjupat oss i  vårt gemensamma projekt kring "Jag vill veta!".
Tillsammans med alla kommunala förskolor i Norrtälje arbetar vi med att förbättra kvaliteten i fyra fokusområden: tillgängligt lärande, digitalt lärande, kollegialt lärande och ledarskap.

Organisation

Vätö förskola har två avdelningar; Svanen och Havsörnen. På Svanen finns de yngre barnen, i åldern 1-3 år. Barn i åldern 3-5 år finns på Havsörnen. På båda avdelningarna bildar förskollärare och barnskötare ett arbetslag som verkar för barnens utveckling, omsorg och lärande. Arbetslagen samarbetar mycket och alla som jobbar hos oss känner alla barn. På Vätö förskola finns en arbetslagsledare och denna ingår i en ledningsgrupp tillsammans med förskolechefen, biträdande förskolechef och arbetslagsledare från tre andra förskolor i samma område. Maten på förskolan lagas av kocken på skolan som ligger bredvid. Vi har också en lokalvårdare.

Vätö förskola tillhör Norrtälje kommuns Nordöstra förskoleområde, som förutom Vätö förskola består av Körsbärets förskola, Svanberga förskola och Sjöhagens förskola. Förskolechef för dessa fyra förskolor är Kia Kilpinen.

Senast ändrad: 2014-06-13
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.