Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår verksamhet

Här hittar du information om Västertorp förskolas verksamhet, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

Västertorps förskola är en verksamhet där lärande och omsorg går hand i hand i en rolig och lärorik miljö. Vi bidrar till barns livslånga lärande.

Vår utbildning

Utomhuspedagogik handlar om att lära i autentiska miljöer. Utomhusmiljön är en fantastisk plats för lärande och utveckling för barn. Här kan man lära sig matematik, språk, naturvetenskap och hållbar utveckling. Att få använda alla sina sinnen och lära sig med kroppen. Där barnens tidigare erfarenheter och kunskaper tas tillvara och tillsammans med oss pedagoger gör erfarenheter och reflektioner kring olika upplevelser. Vi ser det som positivt att vistas mycket utomhus då det gynnar våra ”måbra hormoner” och barnens inlärningsförmåga att lära utomhus men också barnens kondition. Alla barn får tillgång till att besöka våra närmiljöer i veckan och de äldsta barnen besöker den varje dag. Vi packar våra ryggsäckar som är fyllda med säkerhets material för att säkert vistas utomhus, samt material till vår undervisning. Vi går till våra olika ställen i vår närmiljö och får uppleva naturen som vi har förmånen att ha intill knuten.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är viktiga utgångspunkter för oss på Västertorp förskola. Vi har en tillåtande atmosfär med professionella vuxna som möter varje barn och dess förutsättningar. Här ges alla möjlighet att växa till självständiga individer med kunskaper och färdigheter för livet. Vi lär genom att försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra egna slutsatser enskilt och tillsammans med andra.

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö18) och Barnkonventionen. Fokus ligger på det utforskande och rika barnet. Barnsynen utgår ifrån att varje barn är kompetent. Genom att fokusera på barns starka sidor läggs grunden till självtillit.

Organisation

Västertorp förskola är en förskola med tre avdelningar. På Månen och Stjärnan finns barn, i åldern 1-4 år och på Solen finns de äldsta barnen, i åldern 4-5 år. På förskolan bildar förskollärare och barnskötare arbetslag som verkar för barns utveckling, omsorg och lärande. Arbetslagen samarbetar mycket och alla som jobbar hos oss känner alla barn.

I Rimbo västra förskoleområde som består av fem förskolor, finns en ledningsgrupp som består av en arbetslagsledare, en biträdande rektor och en rektor. Arbetslagsledaren ansvar för den dagliga verksamheten med personal, ekonomi och information och rektorerna har det pedagogiska ansvaret samt det övergripande ansvaret för förskolornas verksamhet.

På varje förskola finns det en pedagogisk utvecklare som för ledningsgruppens beslut vidare och driver det pedagogiska utvecklingsarbetet vidare. Genom det utvecklas det pedagogiska arbetet likvärdigt på respektive förskola

Senast ändrad: 2014-06-12
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.