Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår verksamhet

Västertorps förskola är en verksamhet där lärande och omsorg går hand i hand i en rolig och lärorik miljö. Vi bidrar till barns livslånga lärande.

Vår vision

Västertorps förskola är en verksamhet där lärande och omsorg går hand i hand i en rolig och lärorik miljö. Vi bidrar till barns livslånga lärande.

Vårt arbetssätt

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är viktiga utgångspunkter för oss på Västertorp förskola. Vi har en tillåtande atmosfär med professionella vuxna som möter varje barn och dess förutsättningar. Här ges alla möjlighet att växa till självständiga individer med kunskaper och färdigheter för livet. Vi lär genom att försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra egna slutsatser enskilt och tillsammans med andra.

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö/98-10). Där ligger fokus på det utforskande och rika barnet. Barnsynen utgår ifrån att varje barn är kompetent. Genom att fokusera på barns starka sidor läggs grunden till självtillit. Vi har roligt tillsammans.

Under 2014 fördjupar vi på Västertorp förskola oss i fyra målområden ur läroplanen: normer och värden, utveckling och lärande, teknik och naturkunskap. I juni gör vi vår nya arbetsplan för 2014/2015.

Tillsammans med alla kommunala förskolor i Norrtälje arbetar vi med utvecklingsfrågor som pedagogisk dokumentation och arbete med läsplattor. Vi har också nyligen påbörjat ett arbete med ambassadörer, för att utveckla arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Organisation

Västertorp förskola är en förskola med tre avdelningar. På Månen finns våra minsta barn, i åldern 1-2 år. Stjärnans barn är 2-4 år och på Solen finns de äldsta barnen, i åldern 4-5 år. På förskolan bildar förskollärare och barnskötare arbetslag som verkar för barns utveckling, omsorg och lärande. Arbetslagen samarbetar mycket och alla som jobbar hos oss känner alla barn. 

I Rimbo västra förskoleområde som består av fem förskolor, finns en ledningsgrupp som består av en arbetslagsledare och en förskolechef. Arbetslagsledaren ansvar för den dagliga verksamheten med personal, ekonomi och information och förskolechefen har det övergripande ansvaret för förskolornas verksamhet, samt för arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.