Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra mål och hur vi når dem

Vår verksamhet regleras av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap, utmaning och tydliga krav. Vi har också egna tydliga mål.

Styrdokument för verksamheten

FN:s barnkonvention

Förenta Nationerna antog 1989 en konvention om barnens rättigheter. I den finns en universell definition om vilka rättigheter alla barn har och den är en del av den internationella folkrätten. Alla övriga styrdokument för förskolan grundar sig i denna konvention, läs gärna mer på UNICEFs webbplats.

Skollagen

Skollagen (2010:800) är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Lagen anger vilka uppgifter förskoleverksamheten har och vilka grundläggande krav som ställs på kvalitet, bland annat gruppstorlek, personalens kompetens och lokaler. Läs gärna mer i Skollagen.

Läroplan för förskolan

I läroplanen för förskolan beskrivs vårt uppdrag och vilka mål vi ska sträva mot.  Läroplanen gäller för alla förskolor i Sverige. Läs mer i Läroplan för förskolan.

Norrtälje kommuns verksamhetsplan

Kommunfullmäktige beslutar varje år om en "barnpeng" som ska finansiera förskolans verksamhet. Den redovisas i Norrtälje kommuns verksamhetsplan och där finns även de mål som kommunfullmäktige vill att förskolorna ska arbeta mot.

Tallbackens Förskolas egna mål

Vi har en lokal handlingsplan som utvärderas och revideras en gång per år. I utvärderingen studerar vi även noga vad föräldrarna tycker om vår verksamhet.

Förskolan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling där du kan läsa hur vi arbetar för att förebygga och åtgärda kränkande behandling.

Vårt kvalitetsarbete

För att vi ska kunna bidra till att barnen får de bästa möjligheterna till att utvecklas och lära när de är i förskolan är det viktigt att vi ständigt utvecklar vår verksamhet. Därför dokumenterar vi det vi gör tillsammans med barnen och observerar deras lärande. Dokumentationen görs utifrån barnens perspektiv och därför krävs det att vi pedagoger är lyhörda och tar oss tid till att lyssna på barnen.

I vårt kvalitetsarbete studerar vi noga vad föräldrarna tycker om vår verksamhet genom Pilen-enkäten. På kvalitetsdagen innan sommaren utvärderar vi det gångna året. Våra slutsatser ligger till grund för vår handlingsplan för det år som ligger framför.

Senast ändrad: 2014-07-03
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.