Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra mål och hur vi når dem

Vår verksamhet regleras av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap, utmaning och tydliga krav. Vi har också egna tydliga mål.

Styrdokument

FN:s barnkonvention

Förenta Nationerna antog 1989 en konvention om barnens rättigheter. I den finns en universell definition om vilka rättigheter alla barn har och den är en del av den internationella folkrätten. Alla övriga styrdokument för förskolan grundar sig i denna konvention, läs gärna mer på UNICEFs webbplats.

Skollagen

Skollagen (2010:800) är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Lagen anger vilka uppgifter förskoleverksamheten har och vilka grundläggande krav som ställs på kvalitet, bland annat gruppstorlek, personalens kompetens och lokaler. Läs gärna mer i Skollagen.

Läroplan för förskolan

I läroplanen för förskolan beskrivs vårt uppdrag och vilka mål vi ska sträva mot.  Läroplanen gäller för alla förskolor i Sverige. Läs mer i Läroplan för förskolan.

Norrtälje kommuns verksamhetsplan

Kommunfullmäktige beslutar varje år om en "barnpeng" som ska finansiera förskolans verksamhet. Den redovisas i Norrtälje kommuns verksamhetsplan och där finns även de mål som kommunfullmäktige vill att förskolorna ska arbeta mot.

Svanberga förskolas egna mål

I vår lokala arbetsplan, som vi benämner Levande Verksamhetsplan, beskriver vi varje år hur vi vill arbeta för att utveckla vår verksamhet, målen som vi har satt upp för läsåret samt vilka utvecklingsområden vi har i fokus. Inför att vi gör vår arbetsplan utgår vi ifrån olika enkäter där föräldrar/vårdnadshavare har kunnat svara på vad de tycker om vår verksamhet och vi personal har enkäter där vi har utvärderat vårt eget arbete.

Likabehandlingsplan

I vår likabehandlingsplan kan du läsa hur vi på Svanberga förskola arbetar med förebyggande och främjande insatser samt en kartläggning av vår verksamhet.

Vårt kvalitetsarbete

På vår förskola dokumenterar vi det vi utforskar tillsammans med barnen. Vi reflekterar med barnen och de har då möjlighet att vara delaktiga i planeringen för förskolans verksamhet. Den pedagogiska dokumentationen och barnens reflektioner hjälper oss att utveckla vår verksamhet.

Vi frågar efter vad föräldrar tycker vid utvecklingssamtal, föräldramöten samt i enkäter som Våga Visa. Allt detta är viktiga delar i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi studerar våra resultat, analyserar dem och vidtar de åtgärder som behövs för att förbättra dem.

Senast ändrad: 2014-06-09
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.