Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår verksamhet

Här hittar du information om Svanberga förskolas verksamhet, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vision

Varje barn är unikt och vi ser alla barn som vinnare.

Vårt arbetssätt

På Svanberga förskola arbetar medvetna och närvarande pedagoger som tror på barnens kapacitet till att vilja leka, experimentera och lära. Vi har en stabil personalgrupp som hela tiden har en vilja och ambition att utveckla vår verksamhet. För oss är det viktigt att barnen har inflytande och får vara med och känna att de bestämmer om delar av sin dag på förskolan. Vi sätter barnen i fokus och ger alla möjlighet att växa till självständiga, reflekterande individer med kunskaper och färdigheter för livet.

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16). Där ligger fokus på det utforskande och rika barnet. Grundsynen är att varje barn är kompetent och har en lust att lära. Vi har ett utforskande arbetssätt där vi arbetar projektinriktat tillsammans med barnen. De intressen som barnen har får styra våra olika projekt.

Genom att ha tydliga strukturer och rutiner för verksamheten ger vi barnen trygghet. Barnen arbetar ofta i mindre grupper för att skapa möjlighet till en nära utforskande dialog med pedagogerna. Vi tar tillvara alla barns kompetenser och erbjuder lustfyllda lärandesituationer.
Genom att vi ser vad som intresserar barnen och vi dokumenterar lärandet kan vi utveckla vår verksamhet.

Våra pedagogiska ställningstaganden.

Tillsammans med alla kommunala förskolor i Norrtälje arbetar vi med att förbättra kvaliteten i fyra fokusområden: tillgängligt lärande, digitalt lärande, kollegialt lärande och ledarskap.

Organisation

Förskolan har två avdelningar, där barnen är delade efter ålder. På röd avdelning finns de yngsta barnen i åldern 1 – 3 år. På blå avdelning finns de äldre barnen som är ca 3 – 5 år. Idag har vi 31 barn på förskolan. Personalen som består av förskollärare och barnskötare arbetar i arbetslag på de två avdelningarna. Eftersom vi är en liten förskola blir det ett naturligt samarbete runt alla barn.

På vår förskola finns det en arbetslagsledare; Agneta Lindblad som ingår i en ledningsgrupp tillsammans med vår förskolechef; Kia Kilpinen, biträdande förskolechef och tre andra arbetslagsledare i vårt förskoleområde.

Vi har ett mottagningskök där vi tar emot lunchen som vi får levererad från Rodengymnasiets kök. För att hålla våra lokaler rena genomför vi daglig städning med hjälp av vår lokalvårdare.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.