Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra mål och hur vi når dem

Vår verksamhet regleras av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap, utmaning och tydliga krav. Vi har också egna tydliga mål.

Styrdokument för verksamheten

FN:s barnkonvention

Förenta Nationerna antog 1989 en konvention om barnens rättigheter. I den finns en universell definition om vilka rättigheter alla barn har och den är en del av den internationella folkrätten. Alla övriga styrdokument för förskolan grundar sig i denna konvention.

UNICEFs webbplats.

Skollagen

är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Lagen anger vilka uppgifter förskoleverksamheten har och vilka grundläggande krav som ställs på kvalitet, bland annat gruppstorlek, personalens kompetens och lokaler. Läs gärna mer i Skollagen.

Skollagen (2010:800)

Läroplan för förskolan

I läroplanen för förskolan beskrivs vårt uppdrag och vilka mål vi ska sträva mot.  Läroplanen gäller för alla förskolor i Sverige. 

Läroplan för förskolan

Norrtälje kommuns verksamhetsplan

Kommunfullmäktige beslutar varje år om en "barnpeng" som ska finansiera förskolans verksamhet. Den redovisas i Norrtälje kommuns verksamhetsplan och där finns även de mål som kommunfullmäktige vill att förskolorna ska arbeta mot.

Norrtälje kommuns verksamhetsplan

Slåttergubbens förskolas egna mål

Plan mot kränkande behandling

I förskolans plan mot kränkande behandling kan du läsa hur vi på Slåttergubbens förskola arbetar för att förebygga och åtgärda kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier, liksom hur vi arbetar med uppföljning.

Plan mot kränkande behandling

Vårt kvalitetsarbete

Det är viktigt för oss att ständigt utveckla vår verksamhet och förändras i takt med tiden. Därför dokumenterar vi det vi gör tillsammans med barnen, observerar hur deras lärande utvecklas, lyssnar på deras synpunkter och frågar efter vad vårdnadshavare tycker i enkäter som Våga Visa.  Vi studerar våra resultat, analyserar dem och vidtar de åtgärder som behövs för att förbättra dem. Allt detta är viktiga delar i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Genom kontinuerlig information, daglig kontakt, utvecklingssamtal och dokumentation i kommunens lärplattform Unikum ges föräldrar möjlighet att vara delaktiga i verksamheten och sitt barns utveckling.

Varje år utvärderar alla förskolor sin verksamhet. I det arbetet utgår vi från enkäter och självskattningar som har fyllts i av vårdnadshavares och pedagoger. Materialet sammanställs och analyseras, för att sedan använda till att ta fram de prioriterade mål som vi ska arbeta efter just nu.

I vår arbetsplan beskriver vi varje år hur vi vill utveckla vår verksamhet, vilka mål vi satt upp och vilka arbetsområden vi har i fokus.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.