Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm

Vår verksamhet

Här hittar du information om Slåttergubben förskolas verksamhet, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

I Hallsta Östra förskoleområde möts vi av engagerade pedagoger med ett inkluderande förhållningsätt. Vår utbildning/undervisning ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Vi lägger stor vikt på samarbete: vårdnadshavare, barn och pedagoger.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar med växelverkan ute/inne som ett verktyg i vår undervisning. Vilket innebär att vi delar in barngruppen i mindre grupper, där vi tillsammans med barnen utforskar och undervisar i och av naturen.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är viktiga utgångspunkter för oss på Slåttergubbens förskola. Vi lär barnen att respektera varandra så att alla ska känna sig trygga. Vi har en tillåtande atmosfär med professionella vuxna som möter varje barn med dess förutsättningar. Här ges alla möjlighet att växa till självständiga individer med kunskaper och färdigheter för livet. Vi lär genom att försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra egna slutsatser, enskilt och tillsammans med andra.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö 18 . där vi har delat in året i olika fokusområden. Detta är vårt pedagogiska årshjul, där vi synliggör undervisningen lite extra mot de olika målen i läroplanen.

 

Vårt fokus ligger på det utforskande och rika barnet. Grundsynen är att varje barn är kompetent. Barnens tankar, funderingar och teorier är viktiga och utgör grunden för vår utbildning/undervisning. I barnens arbete är inte produkten eller resultatet det viktigaste, utan processen och glädjen i själva arbetet.

Vårt mål är att vi tillsammans får nya erfarenheter och nya kunskaper, vidgar vår fantasi och kreativitet. Vilket vi hoppas ska leda till ökat självförtroende och bättre självkänsla.

Organisation

Slåttergubbens förskola har tre avdelningar; Blåklockan 1-2 år, Gullvivan 2-5 år och Mandelblomman 2-5 år.
På varje avdelning bildar förskollärare och barnskötare ett arbetslag som verkar för barnens utveckling, omsorg och lärande. De tre arbetslagen samarbetar och alla som jobbar hos oss känner alla barn.

På förskolan jobbar ett ekonomibiträde i köket, som serverar mat och en lokalvårdare som ser till att det är rent i våra lokaler.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.