Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Vår verksamhet

Här hittar du information om Skederids förskolas verksamhet, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Skederid

Vår vision

I Rimbo Östra förskoleområde möts vi av engagerade pedagoger med ett gemensamt förhållningsätt utifrån tre dialoger:

  • Positivt bemötande
  • Meningsskapande
  • Tydliga regler och rutiner

Vi förstår vidden av samarbete: vårdnadshavare, barn och pedagoger. Vi uppmuntrar det kompetenta barnet. Vi ser möjligheter istället för hinder. Vi behandlar varandra så som vi själva vill bli behandlade. Glädjen och enkelheten förenar oss. Vi har roligt tillsammans.

Vårt arbetssätt

På Skederids förskola gör vi allt för att skapa en varm, glad och lekfull atmosfär. Barnens skaparkraft och lust till lärande står i centrum och vår grundinställning är att alla ska ha möjlighet att lyckas. Alla barn är allas glädje och ansvar!

För att synliggöra varje barns utveckling och lärande dokumenterar vi barnens arbeten och processer. Dokumentationen används som underlag för reflektion både i barngruppen och i arbetslaget, och för att du som vårdnadshavare ska kunna få en inblick i vår verksamhet. Alla avdelningar arbetar med växelverkan inne/ute, där vi erbjuder alla barn på förskolan möjlighet att lära i och av naturen tillsammans med oss pedagoger och sina kamrater och dessutom utvecklas i den "lilla gruppen".

Organisation

Skederids förskola är en del av Rimbo Östra förskoleområde. Skederids förskola ligger i natursköna Finsta med närhet tull natur och kultur. Vi har två avdelningar, där barnen fördelas mellan fyra hemvister.Totalt antal barn är mellan 70 och 80 barn.

Skederids förskola är en förskola med utomhuspedagogisk inriktning med stort fokus på att ta emot alla barn som kommer till oss med respekt och övertygelse om att de barn vi möter är individer med egna tankar och åsikter som är värda att lyssna till. Vi jobbar i projekt och pedagogisk dokumentation och reflektion är en given del i vårt arbete där vi synliggör alla barns lärande och utveckling. Mat får vi från skolköket och alla, utom de allra minsta, äter i skolmatsalen

Vår lokalvårdare ser till att det är rent i förskolan och i köket arbetar en kokerska och ett ekonomibiträde. Vi har en ledningsgrupp tillsammans med förskolechef, biträdande förskolechef och arbetslagsledare från två andra förskolor i området.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.