Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra mål och hur vi når dem

Vår verksamhet regleras av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap, utmaning och tydliga krav. Vi har också egna tydliga mål.

Styrdokument

FN:s barnkonvention

Förenta Nationerna antog 1989 en konvention om barnens rättigheter. I den finns en universell definition om vilka rättigheter alla barn har och den är en del av den internationella folkrätten. Alla övriga styrdokument för förskolan grundar sig i denna konvention, läs gärna mer på UNICEFs webbplats

Skollagen

Skollagen (2010:800) är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och vuxenutbildning. Lagen anger vilka uppgifter förskoleverksamheten har och vilka grundläggande krav som ställs på kvalitet, bland annat gruppstorlek, personalens kompetens och lokaler. Läs gärna mer i Skollagen .

Läroplan för förskolan

I läroplanen för förskolan beskrivs vårt uppdrag och vilka mål vi ska sträva mot.  Läroplanen gäller för alla förskolor i Sverige. Läs mer i Läroplan för förskolan.

Norrtälje kommuns verksamhetsplan

Kommunfullmäktige beslutar varje år om en "barnpeng" som ska finansiera förskolans verksamhet. Den redovisas i Norrtälje kommuns verksamhetsplan och där finns även de mål som kommunfullmäktige vill att förskolorna ska arbeta mot.

Skarsjö förskolas egna mål

Vår gemensamma målsättning är:

  • Språk och kommunikation samt språkutveckling.
  • Normmedvetenhet.
  • Naturvetenskap och teknik.
  • Utomhuspedagogik.

Vi arbetar ständigt med att förnya barnens miljöer utifrån barnens behov. Vår miljö ska vara utforskande och inspirera till lek.

Likabehandlingsplan eller Plan mot kränkande behandling

I vår Plan mot kränkande behandling kan du läsa hur vi på Skarsjö förskola arbetar för att förebygga och åtgärda kränkande behandling, liksom hur vi arbetar med uppföljning.

Vårt kvalitetsarbete

Det är viktigt för oss att ständigt utveckla vår verksamhet. Detta gör vi genom att arbeta med pedagogisk dokumentation. Vi utgår från barnens intressen och skaffar oss kunskap inom ett område barnen valt. Vi funderar och utforskar tillsammans med barnen för att få fatt i deras tankar och vad de kan. Vi utmanar dem att komma vidare i sitt lärande och det hela växer till små och stora teman. Detta arbetssätt gör barnen delaktiga i sitt lärande och de får ett verkligt inflytande över verksamheten. Arbetet med pedagogisk dokumentation ger oss också viktiga redskap när vi följer upp vårt arbete, utvärderar och utvecklar. Vi använder oss av den digitala lärplattformen Unikum.

Handlingsplan mot kränkande behandling
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.