Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Vår verksamhet

Här hittar du information om Skarsjö förskolas verksamhet, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

I Rimbo Östra förskoleområde möts vi av engagerade pedagoger med ett gemensamt förhållningsätt utifrån tre dialoger:

  • Positivt bemötande
  • Meningsskapande
  • Tydliga regler och rutiner

Vi förstår vidden av samarbete: vårdnadshavare, barn och pedagoger.
Vi uppmuntrar det kompetenta barnet.
Vi ser möjligheter istället för hinder.
Vi behandlar varandra så som vi själva vill bli behandlade.
Glädjen och enkelheten förenar oss.
Vi har roligt tillsammans.

Vårt arbetssätt

Vår syn på barn utgår från att varje barn är kompetent och nyfiken på att lära. Språk och språkutveckling är en röd tråd som genomsyrar hela förskolan. Vi har även nära till naturen och arbetar med utomhuspedagogik. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation på hela förskolan för utveckling och lärande. Där barnens tankar och hypoteser tas till vara och leder våra temaarbeten vidare.

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan Lpfö18, Skollagen och Barnkonventionen.

Organisation

Skarsjö förskola ligger centralt i Rimbo. Förskolan ligger nära natur och parker och det finns två skolor inom närområdet. Vi har även bibliotek inom gångavstånd.

På Skarsjö förskola är vi fördelade enligt följande: På avdelningarna Blomman och Lilla Äpplet går barn som är mellan 1 - 3 år och på Stora Äpplet och Körsbäret går barn i åldrarna 3 - 5 år.

På Skarsjö förskola finns det plats för 80 barn och 5 avdelningar. Det arbetar tre pedagoger på varje avdelning, förskollärare och barnskötare, och sedan finns det även förstärkning med resurser där behovet finns. Våra lokaler är på cirka 860 kvadratmeter.

Senast ändrad: 2023-03-07