Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rektor har ordet

Hej! Jag heter Jannike Hellbergh och jag är rektor i Rimbo Östra förskoleområde. Jag ansvarar för Skarsjö förskola, Skederids förskola och Edsbro förskola.

Förskolan, skolan samt fritidshemmet är för mig samhällets främsta demokratiska plattform där alla barn har rätt till utbildning och en möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. På förskolan står både barnens omsorg och utbildning i centrum och det är viktigt att vi bygger ett förtroendefullt samarbete i det första steget mot ett livslångt lärande.

Varje barn är unikt, kompetent och har en vilja att lekfullt utforska sin omvärld. I våra förskolor möter det kompetenta barnet nya spännande utmaningar och kan på så vis utveckla alla sina förmågor på ett tryggt och glädjefullt sätt tillsammans med engagerade pedagoger.

Tillsammans med barn, pedagoger och vårdnadshavare skapar vi förutsättningar för ett tryggt och lustfullt lärande på våra förskolor.

Mitt Ledarskap

I mitt pedagogiska ledarskap har jag höga förväntningar. Jag inspirerar och leder verksamheten med stor kunskap, engagemang och glädje. Tillsammans med Er vårdandshavare och pedagoger, får jag möjlighet att vara med och utveckla Rimbo Östra förskoleområde och arbeta för att alla pedagoger får de bästa förutsättningarna att utföra sitt uppdrag efter de styrdokument och den måluppfyllelse som barn och vårdnadshavare kan förvänta sig av en lär-organisation som vill vara i framkant.

Norrtälje kommuns värdegrund, -Invånaren först, -Allas lika värde, -Höga förväntningar, utgör grunden i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Tillsammans är ett nyckelord i den organisation där pedagoger, barn och vårdnadshavare utgör hörnstenar för framgång.

Du är alltid välkommen att kontakta mig.

Bästa hälsningar
Jannike Hellbergh

Kontakt
Senast ändrad: 2022-12-30