Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår verksamhet

Här hittar du information om Rånäs förskolas verksamhet, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

Rånäs förskola är en verksamhet där lärande och omsorg går hand i hand i en rolig och lärorik miljö. Vi bidrar till barns livslånga lärande.

Vårt arbetssätt

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är viktiga utgångspunkter för oss på Rånäs förskola. Vi har en tillåtande atmosfär med professionella vuxna som möter varje barn och dess förutsättningar. Här ges alla möjlighet att växa till självständiga individer med kunskaper och färdigheter för livet. Vi lär genom att försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra egna slutsatser enskilt och tillsammans med andra.

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Där ligger fokus på det utforskande och rika barnet. Grundsynen är att varje barn är kompetent. Genom att fokusera på barns starka sidor läggs grunden till självtillit. Vi har roligt tillsammans.

Tillsammans med alla kommunala förskolor i Norrtälje arbetar vi med utvecklingsfrågor som pedagogisk dokumentation, IKT och kvalitetsarbete. Vi har också ambassadörer för att utveckla arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Organisation

Vi som arbetar på Rånäs förskola är ett arbetslag som består av förskollärare och barnskötare. Tillsammans verkar vi för barnens utveckling, omsorg och lärande. Ofta arbetar vi med barnen i två grupper: yngre och äldre. Barngrupperna håller till i varsitt hus. Alla som jobbar hos oss känner alla barn. 

I Rimbo västra förskoleområde som består av fem förskolor, finns en ledningsgrupp som består av en arbetslagsledare, en biträdande rektor och en rektor. Arbetslagsledaren ansvar för den dagliga verksamheten med personal, ekonomi och information och rektorerna har det pedagogiska ansvaret samt det övergripande ansvaret för förskolornas verksamhet.

På varje förskola finns det en pedagogisk utvecklare som för ledningsgruppens beslut vidare och driver det pedagogiska utvecklingsarbetet vidare. Genom det utvecklas det pedagogiska arbetet likvärdigt på respektive förskola. Våra lokaler är på cirka 300 kvadratmeter.

Senast ändrad: 2022-06-13
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.