Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Vår verksamhet

Här hittar du information om Rånäs förskolas verksamhet, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Rånäs förskola

Vår vision

Rånäs förskola är en verksamhet där lärande och omsorg går hand i hand i en rolig och lärorik miljö. Vi bidrar till barns livslånga lärande.

Vårt arbetssätt

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är viktiga utgångspunkter för oss på Rånäs förskola. Vi har en tillåtande atmosfär med professionella vuxna som möter varje barn och dess förutsättningar. Här ges alla möjlighet att växa till självständiga individer med kunskaper och färdigheter för livet. Vi lär genom att försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra egna slutsatser enskilt och tillsammans med andra.

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16). Där ligger fokus på det utforskande och rika barnet. Grundsynen är att varje barn är kompetent. Genom att fokusera på barns starka sidor läggs grunden till självtillit. Vi har roligt tillsammans.

Tillsammans med alla kommunala förskolor i Norrtälje arbetar vi med utvecklingsfrågor som pedagogisk dokumentation, IKT och kvalitetsarbete. Vi har också ambassadörer för att utveckla arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Organisation

Vi som arbetar på Rånäs förskola är ett arbetslag som består av förskollärare och barnskötare. Tillsammans verkar vi för barnens utveckling, omsorg och lärande. Ofta arbetar vi med barnen i två grupper: yngre och äldre. Barngrupperna håller till i varsitt hus. Alla som jobbar hos oss känner alla barn. 

I Rimbo västra förskoleområde som består av fem förskolor, finns en ledningsgrupp som består av en arbetslagsledare, en pedagogisk utvecklare och en förskolechef. Den pedagogiska utvecklaren har huvudansvar för det pedagogiska arbetet och arbetslagsledaren ansvar för den dagliga verksamheten med personal, ekonomi och information. Förskolechefen har det övergripande ansvaret för förskolornas verksamhet, samt för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.