Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra mål och hur vi når dem

Vår verksamhet regleras av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap, utmaning och tydliga krav. Vi har också egna tydliga mål.

Styrdokument

FN:s barnkonvention

Förenta Nationerna antog 1989 en konvention om barnens rättigheter. I den finns en universell definition om vilka rättigheter alla barn har och den är en del av den internationella folkrätten. Alla övriga styrdokument för förskolan grundar sig i denna konvention. 

Läs mer på UNICEF:s webbplats.

Skollagen


Skollagen (2010:800) är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Lagen anger vilka uppgifter förskoleverksamheten har och vilka grundläggande krav som ställs på kvalitet, bland annat gruppstorlek, personalens kompetens och lokaler. 

Läs mer i Skollagen.

Läroplan för förskolan


I läroplanen för förskolan beskrivs vårt uppdrag och vilka mål vi ska sträva mot.  Läroplanen gäller för alla förskolor i Sverige. 

Läs mer i Läroplan för förskolan.

Norrtälje kommuns verksamhetsplan


Kommunfullmäktige beslutar varje år om en "barnpeng" som ska finansiera förskolans verksamhet. Den redovisas i Norrtälje kommuns verksamhetsplan och där finns även de mål som kommunfullmäktige vill att förskolorna ska arbeta mot.

Rådmansö förskolas egna mål

I vår lokala arbetsplan beskriver vi varje år hur vi vill utveckla vår verksamhet, vilka mål vi satt upp och vilka arbetsområden vi har i fokus. När vi tar fram vår arbetsplan studerar vi noga vad föräldrar tycker om vår verksamhet och vi utvärderar också själva hur vi arbetar. 

Plan mot kränkande behandling

Nedan kan du läsa hur vi på Rådmansö förskola arbetar för att förebygga och åtgärda kränkande behandling, liksom hur vi arbetar med uppföljning.

Rådmansö förskolas plan mot kränkande behandling 2021.pdf

Vårt kvalitetsarbete

Det är viktigt för oss att ständigt utveckla vår utbildning som förändras i takt med tiden. Därför dokumenterar vi det vi gör tillsammans med barnen, observerar hur deras lärande utvecklas, lyssnar på deras synpunkter och frågar efter hur vårdnadshavare upplever utbildningen genom dialog, utvecklingssamtal och utbildningsenkäten för vårdnadshavare. Allt detta är viktiga delar i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi följer upp resultaten, analyserar  och fortsätter utveckla arbetet utifrån det.

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.