Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår verksamhet

Här hittar du information om Rådmansö förskolas verksamhet, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

Rådmansö förskola vill lyfta fram det unika barnet och se alla barn som vinnare.

Vårt arbetssätt

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är viktiga utgångspunkter för oss på Rådmansö förskola. Vi har en tillåtande atmosfär med professionella vuxna som möter varje barn och dess förutsättningar. Här ges alla möjlighet att växa till självständiga individer med kunskaper och färdigheter för livet. Vi lär genom att försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra egna slutsatser enskilt och tillsammans med andra.

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö/98-16). Där ligger fokus på det utforskande och rika barnet. Grundsynen är att varje barn är kompetent. Genom att fokusera på barns starka sidor läggs grunden till självtillit. Vi har roligt tillsammans.

Skapande och olika uttryckssätt är något som ständigt är i fokus på förskolan. Den pedagogiska miljön är viktig och vi har arbetat på att ge barnen ett rikt utbud av utforskningsbara och föränderliga material samt att öka tillgängligheten för barnen så att de själva ska kunna påverka sin vardag. Vi vill ge barnen många olika verktyg för att fördjupa sitt lärande och för att ge varje barn förutsättningar att lära på sitt specifika sätt

Vår organisation

Rådmansö förskola har två avdelningar; Igelkotten och Ekorren. 
På båda avdelningarna bildar förskollärare och barnskötare ett arbetslag som verkar för barnens utveckling, omsorg och lärande. Arbetslagen samarbetar mycket och alla som jobbar hos oss känner alla barn.
Tillsammans med Parkens förskola och Solbacka förskola bildar vi Norrtälje Östra förskoleområde.

 

 

 

Senast ändrad: 2014-06-13
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.