Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra mål och hur vi når dem

Vår verksamhet regleras av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap, utmaning och tydliga krav. Vi har också egna tydliga mål.

FN:s barnkonvention

Förenta Nationerna antog 1989 en konvention om barnens rättigheter. I den finns en universell definition om vilka rättigheter alla barn har och den är en del av den internationella folkrätten. Alla övriga styrdokument för förskolan grundar sig i denna konvention.

Läs mer på UNICEF:s webbplats.

Skollagen

Skollagen (2010:800) är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Lagen anger vilka uppgifter förskoleverksamheten har och vilka grundläggande krav som ställs på kvalitet, bland annat gruppstorlek, personalens kompetens och lokaler.  

Läs mer i Skollagen.

Läroplan för förskolan

I läroplanen för förskolan beskrivs vårt uppdrag och vilka mål vi ska sträva mot.  Läroplanen gäller för alla förskolor i Sverige.

Läs mer i Läroplan för förskolan

Norrtälje kommuns verksamhetsplan

Kommunfullmäktige beslutar varje år om en "barnpeng" som ska finansiera förskolans verksamhet. Den redovisas i Norrtälje kommuns verksamhetsplan och där finns även de mål som kommunfullmäktige vill att förskolorna ska arbeta mot.

Palettens egna mål

I vår lokala arbetsplan beskriver vi varje år hur vi vill utveckla vår verksamhet, vilka mål vi satt upp och vilka arbetsområden vi har i fokus. När vi tar fram vår arbetsplan studerar vi noga vad föräldrar tycker om vår verksamhet och vi utvärderar också själva hur vi arbetar.

Läs gärna vår aktuella arbetsplan

Likabehandlingsplan

Vi arbetar aktivt för att skapa en miljö utan mobbning. Det gör vi genom att stödja barnen att utveckla en så god självkänsla att de kan visa hänsyn, respektera varandras olikheter och vara goda kamrater. I vår likabehandlingsplan kan du läsa hur vi på Paletten arbetar för att förebygga och åtgärda kränkande behandling, liksom hur vi arbetar med uppföljning.

Likabehandlingsplan för Paletten

Vårt kvalitetsarbete

Det är viktigt för oss att ständigt utveckla vår verksamhet och förändras i takt med tiden. Därför dokumenterar vi det vi gör tillsammans med barnen, observerar hur deras lärande utvecklas, lyssnar på deras synpunkter och frågar efter vad föräldrar tycker i enkäter som Våga Visa. Allt detta är viktiga delar i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi studerar våra resultat, analyserar dem och vidtar de åtgärder som behövs för att förbättra dem.

Senast ändrad: 2014-06-12
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.