Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår verksamhet

Här hittar du information om Paletten förskolas verksamhet, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

Vi vill erbjuda en verksamhet där barnen får möjlighet att utveckla sin identitet samtidigt som de är delaktiga i den gemenskap förskolan erbjuder genom olika relationer. Tillsammans med andra barn och pedagoger vill vi att de ska uppleva en givande vardag hos oss som är fylld av glädje, utforskande, omsorg, lek och möjlighet till många lärandesituationer.

På vår förskola har vi arbetat fram värdeord som ska genomsyra hela verksamheten och "kännas" när man kliver in hos oss. Palettens värdeord är Delaktighet, Inbjudande och Berikande.

Alla barn är i ett viktigt sammanhang hos oss. Barnen skall ges rika möjligheter till delaktighet genom att bli lyssnad på och få möjlighet att delge sina tankar. Varje individ har rätt att få vara delaktiga, kunna bidra och påverka utifrån sina egna förutsättningar. 

Att förskolan skall vara inbjudande innebär att alla som kommer hit skall känna sig betydelsefulla och välkomna. Alla barn och vårdnadshavare skall mötas på ett trevligt sätt av nyfikna och professionella pedagoger. 

Vi vill att vår förskola skall vara en plats där alla barn får möjlighet att berika varandra, genom att inspireras och lära av varandra.  Varje barn skall känna sig värdefull och uppskattad för just den person man är.

Vårt arbetssätt

På Paletten arbetar vi i olika projekt, med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Vi använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra de arbetsprocesser och den utveckling som sker i barngruppen. Vi ser barnen som kompetenta och tar deras tankar och frågor på allvar genom ett demokratiskt arbetssätt. Med barnens intressen som utgångspunkt formar vi en förskola som är meningsfull och lärorik för alla barn.

Barnen på vår förskola har rätt att mötas med respekt. De ska få uppleva en trygg förskola med engagerade, medforskande och nyfikna pedagoger som utmanar barnens tankar och kunskap om världen. Barnen har rätt att få sin röst hörd och få vara en del av det samhälle vi lever i. Demokratiska värden genomsyrar vår verksamhet och barnen har rätt att få känna att de kan påverka sin vardag på förskolan. Omsorg, empati och glädje är viktiga delar barnen får uppleva men också lära sig att sprida till andra. På förskolan vill vi att barnen skapar sig en stark självkänsla men också glädjen i att få tillhöra en grupp, ett ”vi”.

Organisation

Vi tänker att det är lättast att möta barnens intressen och behov och utforma en miljö som ger lagom stora utmaningar när barn möts i jämn ålder. I så hög utsträckning som möjligt är barnen därför indelade på avdelningarna efter ålder. Barngrupperna ökar i storlek vartefter barnen växer och utifrån lokalernas möjligheter. På Paletten har vi fyra avdelningar. För att alla barn ska få möjlighet att göra sin röst hörd och kunna påverka sin vardag utifrån sina önskemål delar vi dagligen upp barnen i mindre grupper, både ute och inne.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.