Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår verksamhet

Här hittar du information om Närtuna förskolas verksamhet, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

Närtuna förskola är en verksamhet där lärande och omsorg går hand i hand i en rolig och lärorik miljö. Vi bidrar till barns livslånga lärande. 

Vårt arbetssätt

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är viktiga utgångspunkter för oss på Närtuna förskola. Vi har en tillåtande atmosfär med professionella pedagoger som möter varje barn med dess förutsättningar. Här ges alla möjlighet att växa till självständiga individer med kunskaper och färdigheter för livet. Vi lär genom att försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra egna slutsatser enskilt och tillsammans med andra.

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Där ligger fokus på det utforskande och rika barnet. Grundsynen är att varje barn är kompetent. Genom att fokusera på barns starka sidor läggs grunden till självtillit. Vi har roligt tillsammans.

Närheten till skogen ger oss rika möjligheter att utforska och lära om djur och natur. Gymnastik och rörelse har vi i Närtuna skolas gymnastiksal. Vi arbetar projektinriktat och utgår alltid från barnens intressen och funderingar. Vi delar in barnen i mindre grupper så att alla barn kan vara med utifrån sina förutsättningar.

Organisation

Vi som arbetar på Närtuna förskola utgör ett arbetslag. Arbetslaget består av förskollärare och barnskötare och tillsammans verkar vi för våra barns utveckling, omsorg och lärande. Alla som jobbar hos oss känner alla barn.  

I Rimbo västra förskoleområde som består av fem förskolor, finns en ledningsgrupp som består av en arbetslagsledare, en biträdande rektor och en rektor. Arbetslagsledaren ansvar för den dagliga verksamheten med personal, ekonomi och information och rektorerna har det pedagogiska ansvaret samt det övergripande ansvaret för förskolornas verksamhet.

På varje förskola finns det en pedagogisk utvecklare som för ledningsgruppens beslut vidare och driver det pedagogiska utvecklingsarbetet vidare. Genom det utvecklas det pedagogiska arbetet likvärdigt på respektive förskola.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.